Energie en klimaat

De aarde warmt te snel op, ons klimaat verandert. Dat is ook merkbaar in Zeeland. Daarom werken we samen met inwoners, bedrijven en overheden aan een duurzame toekomst. Dat doen we door het terugdringen van de CO2-uitstoot, door bijvoorbeeld over te schakelen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. En we passen ons energiesysteem aan, zodat het de vraag naar elektriciteit aankan. Daarnaast zorgen we ervoor dat we bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. 

Windmolens