Energie en klimaat

Zeeland is omringd door water. Dat biedt veel mogelijkheden voor getijdenenergie en windenergie. Bovendien zijn nieuwe technieken om energie te winnen uit water of wind een goed product om te verkopen aan het buitenland. Zeeland telt verder een flink aantal grote industriële bedrijven. Dat zijn kansen om grote hoeveelheden restwarmte opnieuw te gebruiken en zo energie te besparen. Met gericht beleid kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het nationale doel (klimaatakkoord van Parijs): 95 procent CO2-reductie in 2050.

Windmolens