Over de Abdij

Al ruim 400 jaar is de Middelburgse Abdij het huis van het Zeeuws Provinciebestuur en de werkplek van provinciemedewerkers. De Abdij is een bijzondere ontmoetingsplek, waar we gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. Oud, nieuw, architectuur, werkplekken, kunstwerken, kristallen kroonluchters, antiek en glanzende vloeren zorgen ervoor dat vroeger en nu met elkaar verbonden zijn. We doen er veel aan om het dé plek te laten zijn voor overleg en ontmoeting.

Abdijplein Middelburg

Werken op de Abdij

De Abdij is de werkplek voor 690 medewerkers. Er zijn verschillende ruimtes om samen te kunnen werken in de Abdij. Soms klein en meer afgesloten voor concentratie. En dan weer groter en meer gericht op uitwisseling en inspiratie. Sommige delen van het gebouw zijn ingericht als flexwerkplekken. Het daarvoor gebruikte meubilair is gemaakt van biobased en circulaire materialen. Na een aantal jaar kunnen deze geretourneerd worden en gebruikt worden voor de productie van nieuw meubilair. 

Rijke geschiedenis

Vroeger woonden er monniken in de Abdij, totdat troepen van prins Willem van Oranje (Willem de Zwijger) het klooster in de 16e eeuw veroverden. Sinds zijn komst in 1574 werkt het Zeeuws provinciebestuur in de Abdij. De gebouwen binnen het abdijcomplex kregen later verschillende functies. Zo zaten de Staten van Zeeland, de Zeeuwse Admiraliteit en de Munt van Zeeland er. Tot op de dag van vandaag bleven de Abdijkerken de functie van kerk vervullen.

Kerken

Het abdijcomplex heeft drie kerken: de Koorkerk, de Wandel Kerk en de Nieuwe Kerk. De Koorkerk was de Abdijkerk en tot en met de 13e eeuw een parochiekerk. De Wandelkerk bevindt zich onder de 86,5 meter hoge Abdijtoren (de Lange Jan). De Nieuwe Kerk is gebouwd omdat Middelburg zich steeds verder ontwikkelde. 

Statenzaal

Voordat de Statenzaal de vergaderruimte werd voor Provinciale Staten van Zeeland, had deze ruimte verschillende functies. In de tijd dat het abdijcomplex een klooster was, was de Statenzaal een ‘refter’ (eetzaal). Na de zestiende eeuw maakte Willem van Oranje er een giethuis van voor klokken en kanonnen. Later werd de ruimte gebruikt als pakhuis, stal, militair hospitaal, bergplaats en zelfs als gymnastiekzaal.

Tegenwoordig is de Statenzaal de zaal waar het provinciaal bestuur elke maand vergadert. De Provinciale Staten bestaan uit 39 leden. De commissaris van de Koning is de voorzitter van de Staten. De vergaderingen zijn openbaar en vinden iedere maand op vrijdag plaats. Normaal kunt u de Statenvergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Vanwege de coronamaatregelen kunt u deze vergaderingen voorlopig alleen digitaal live volgen op onze website. Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan em.vd.hoff@zeeland.nl.

Crypten

Onder het abdijcomplex liggen grote kelders die gebouwd zijn in de 13e eeuw. Deze kelders worden ook wel crypten genoemd. De crypten werden gebruikt voor het opslaan van wijnvaten. Later gebruikte Willem van Oranje de crypten voor het opslaan van munten en kanonnen.

Kloostergang, Muntplein en Abdijplein

De Kloostergang was vroeger het centrum van het geestelijk leven en is nu open voor publiek. Via de kloostergangen kunt u naar het Muntplein lopen, waar vroeger munten werden geslagen. Hier is nu de kruidentuin die door vrijwilligers wordt onderhouden. Sinds 29 juli 2021 heeft de kruidentuin een bewoner: Hans Lipperhey. De Middelburger vond de telescoop in 1608 uit, in zijn werkplaats, op een steenworp afstand van de kruidentuin. Het abdijplein verbindt alle gebouwen van het abdijcomplex met elkaar. Tussen de klinkers heeft architect Cees Dam looplijnen aangebracht die verwijzen naar alle ingangen.

Brand

De Abdij is drie keer door een felle brand zwaar beschadigd: in 1493, 1568 en in 1940. Door oorlogsgeweld ontstond in 1940 brand in de Abdij, waardoor de Abdij moest worden herbouwd. Alleen het Thoolse huis kwam er redelijk goed vanaf. Na de verwoesting hebben mensen alle stenen afgebikt en gebruikt voor die heropbouw van het abdijcomplex. 

Open Monumentendag

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u het provinciehuis van binnen zien? Ieder jaar openen wij onze deuren voor u tijdens de Open Monumentendag. Kijk voor meer informatie op www.openmonumentendag.nl