De organisatie

Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris/directeur. 

kantonnier

Al ruim vierhonderd jaar zetten we ons in voor Zeeland. Door te zorgen voor verbindingen via boot, Westerscheldetunnel en Zeelandbrug. Maar ook door wegen aan te leggen en onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Zeeland levendig blijft, en aantrekkelijk is voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen.

Maatschappelijke vraagstukken

We werken aan wettelijke taken en helpen ook maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen, maar ook met inwoners van Zeeland. Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Zeeland een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. We hebben de basis graag goed op orde en tegelijkertijd vinden we vernieuwing belangrijk. In het sturingsconcept leest u hoe wij het opgavengericht werken organiseren om maatschappelijke vraagstukken helpen op te lossen.

Organisatiemodel

Onze organisatie bestaat uit verschillende afdelingen en uit poules en bestaat uit 521 formatieplaatsen. Het bestuur van de Provincie Zeeland wordt ondersteund door de provinciale organisatie. Bekijk het organigram van de Provincie Zeeland.