Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris/directeur en de provinciale organisatie die bestaat uit 456 formatieplaatsen.

Al ruim vierhonderd jaar zetten we ons in voor Zeeland. Door te zorgen voor verbindingen via boot, Westerscheldetunnel en Zeelandbrug. Maar ook door wegen aan te leggen en onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Zeeland levendig blijft, en aantrekkelijk is voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen. We werken aan wettelijke taken en helpen ook maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen, maar ook met inwoners van Zeeland. Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Zeeland een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. We hebben de basis graag goed op orde en tegelijkertijd vinden we vernieuwing belangrijk. In het sturingsconcept leest u hoe wij het opgavengericht werken organiseren om maatschappelijke vraagstukken helpen op te lossen.

Organisatiemodel

De organisatie bestaat uit verschillende afdelingen. De afdeling bestuursondersteuning ondersteunt o.a. de commissaris van de Koning in de uitvoering van zijn taken als vertegenwoordiger van de rijksregering. De afdeling adviseert en ondersteunt ook bestuur en directie. Bekijk het organigram van de Provincie Zeeland.

Ervaring opdoen

We bieden jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Jaarlijks zijn er gemiddeld 20 stageplaatsen beschikbaar in diverse opleidingsrichtingen en niveaus (VMBO, MBO, HBO en WO). Op zoek naar een leuke en leerzame stageplaats? Schrijf je dan in voor onze kandidatenbank op https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl/.