Economie

De Provincie wil de Zeeuwse economie voortduwen. Samen met partijen van binnen én buiten Zeeland spelen we in op de kansen van ons land in zee. Ons economisch beleid is dan ook tot stand gekomen in overleg met bedrijven, kennisinstituten, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zij hebben aangegeven wat zij belangrijke sectoren vinden en welke thema’s voor hen prioriteit hebben. Thema’s die terugkeren zijn: vernieuwing, onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemerschap, fysieke ruimte, promotie en acquisitie.

Containerschepen op Westerschelde