Klacht, bezwaar of melding doorgeven

Vindt u dat de Provincie niet goed naar u heeft geluisterd? Of u verkeerd informeerde? Bent u het niet eens met een ? Of vermoedt u dat een politieke ambtsdrager niet integer handelt of handelde? Vaak kunt u dan een klacht indienen, maken of een melding doen. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden.

2 ambtenaren in vergaderzaal