Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten van Provincie Zeeland. U kunt ook eerder verschenen nieuwsberichten terugzoeken door te filteren op de gewenste periode.

Ingang Provinciehuis
Filter resultaat Filters sluiten

Filter resultaat

15 resultaten gevonden

5 december 2022 | Persbericht Vernieuwende initiatieven voor levendige en duurzame steden

De Vernieuwers Challenge is een oproep voor innovatieve samenwerkingsprojecten voor de Zeeuwse binnensteden.

Lees meer over 5 december 2022 Vernieuwende initiatieven voor levendige en duurzame steden
kunst optreden Creative City Boost

2 december 2022 | Persbericht Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning

Het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta heeft officieel haar kandidatuur ingediend bij UNESCO om erkend te worden

Lees meer over 2 december 2022 Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning
Luchtfoto Zwingeul

1 december 2022 | Nieuws Voorkeurslocatie nieuwe kerncentrales

Provincie Zeeland is in goed overleg met het Rijk over het proces van een eventuele

Lees meer over 1 december 2022 Voorkeurslocatie nieuwe kerncentrales
Afbeelding van de kerncentrale in Borssele

1 december 2022 | Verkeersinformatie Onderhoudswerkzaamheden aan de Deltaweg (N256)

Van 6 tot en met 9 december 2022 vinden er onderhoudswerkzaamhedenplaats aan de Deltaweg (N256).

Lees meer over 1 december 2022 Onderhoudswerkzaamheden aan de Deltaweg (N256)
aanleggen grasbetontegels langs de weg door twee vakmensen

18 november 2022 | Persbericht Vijf projecten ontvangen subsidie uit achtste ronde Zeeland in Stroomversnelling-regeling

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat reikte een symbolische cheque uit aan samenwerkingsverbanden.

Lees meer over 18 november 2022 Vijf projecten ontvangen subsidie uit achtste ronde Zeeland in Stroomversnelling-regeling
Een groepsfoto van subsidieontvangers van Zeeland in Stroomversnelling-subsidie. Vier mensen staan bovenop de trap. Een zestal staan onderaan de trap en houden een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'.

17 november 2022 | Nieuws Tolvrije Westerscheldetunnel weer een stap dichterbij

Provincie Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samen aan de slag met het tolvrij maken van de

Lees meer over 17 november 2022 Tolvrije Westerscheldetunnel weer een stap dichterbij
minister Harbers en gedeputeerde van der Maas

16 november 2022 | Persbericht Transities in de deltaregio: professionals komen samen bij het VN Delta & Havencongres North Sea Port

Op 16 november vond het VN Delta en Havencongres North Sea Port plaats.

Lees meer over 16 november 2022 Transities in de deltaregio: professionals komen samen bij het VN Delta & Havencongres North Sea Port
Het Scheldetheater gevuld met bezoekers van het Havencongres

15 november 2022 | Persbericht Subsidieregeling voor innovaties in de landbouwsector gesloten: groot aantal aanvragen

Er zijn zoveel aanvragen gedaan, dat er door de Provincie Zeeland wordt gezocht naar extra financiële middelen.

Lees meer over 15 november 2022 Subsidieregeling voor innovaties in de landbouwsector gesloten: groot aantal aanvragen
Water op landbouw

14 november 2022 | Persbericht Rijk stelt middelen beschikbaar voor Zeeuwse bereikbaarheids- en ruimtelijke projecten

Hier werd onder andere gesproken over bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties en de uitvoering van de Regionale

Lees meer over 14 november 2022 Rijk stelt middelen beschikbaar voor Zeeuwse bereikbaarheids- en ruimtelijke projecten
Overhandiging Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland door gedeputeerde Harry van der Maas aan minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Vivianne Heijnen en minister Mark Harbers

11 november 2022 | Nieuws Hoorzitting op 29 november 2022

Op 29 november 2022 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het

Lees meer over 11 november 2022 Hoorzitting op 29 november 2022
Voorzittershamer op tafel

11 november 2022 | Persbericht Boeren brengen zoutgehalte van Zeeuws water in kaart

Zo’n veertig agrariërs gaan binnenkort aan de slag om het zoutgehalte van sloten rondom hun erf in kaart te brengen.

Lees meer over 11 november 2022 Boeren brengen zoutgehalte van Zeeuws water in kaart
Een kaart waarop meetgegevens staan van het meten van zout in de bodem.

10 november 2022 | Persbericht Eindrapport Beleving Omgevingskwaliteit Kanaalzone vraagt om aanvullende maatregelen

Het onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone is afgerond.

Lees meer over 10 november 2022 Eindrapport Beleving Omgevingskwaliteit Kanaalzone vraagt om aanvullende maatregelen
Kanaalzone