Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland.  We benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiezen we bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt. Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris/directeur.


U zoekt informatie over


Anderen zochten ook


Zoek op onderwerp

Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. De ambtelijke organisatie ondersteunt het provinciaal bestuur daarin.

De leiding van de provinciale organisatie is in handen van de directie. De directie bestaat uit de provinciesecretaris/algemeen directeur, en een directeur programma’s en de projecten. Als organisatie werken we met maatschappelijke opgaven en programma’s.

Een overzicht van wie waar over gaat. Naam, foto, functiebeschrijving, e-mailadres en telefoonnummer.

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Als we vacatures hebben, vindt u ze op deze pagina. 

De Provincie vindt het belangrijk dat jongeren meepraten over hun Zeeland. Dit doen we door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. De Provincie heeft daarvoor het jongerennetwerk Jouw Zeeland opgericht.

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, rechtmatigheid en de doeltreffendheid van het provinciaal bestuur.

Meer over het logo, huisstijl en merkstijl Land in Zee.

Zoek jij een stageplaats bij de Provincie?

Al ruim 400 jaar is de Middelburgse Abdij het huis van het Zeeuws Provinciebestuur en werkplek van de provinciemedewerkers.

In ons dienstverleningshandvest leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten. Het handvest betekent voor ons ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ op het gebied van dienstverlening.