Ruimte

Met beleid voor de fysieke leefomgeving werkt de Provincie aan: een sterke economie en een goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van het landelijk gebied. Vaak geeft de Provincie de kaders aan en vullen de gemeenten die kaders in de eigen regio in. Het beleid voor de fysieke leefomgeving is veelomvattend. Het gaat om onderwerpen als woningbouw, leefbaarheid, economie, natuur, milieu, water en bodem, wegen en vaarwegen, landschap.

Luchtfoto van gebied Pluimpot