Water

Zeeland is omringd door water. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Maar daardoor moeten we ook blijven oppassen op de veiligheid en zorg dragen voor de kwaliteit van het water. Met het waterbeleid draagt de Provincie Zeeland eraan bij dat het water schoon blijft. Maar ook dat we bij hevige neerslag zo min mogelijk overlast van water hebben en dat er voldoende zoet water is voor de landbouw. Samen met het Rijk en het waterschap zorgen we ervoor dat dijken en dammen voldoende veiligheid bieden én goed passen in het Zeeuwse landschap.

Groot Eiland Hulst