Participatie: meepraten en meedenken

Onder participatie verstaan we het samenspel tussen bestuur en de betrokkenheid en invloed vanuit de samenleving. Als Provincie willen wij dat ons beleid herkenbaar is en wordt gevormd vanuit het principe ‘Samen denken, agenderen en uitvoeren’. Dat betekent dat we luisteren naar de input van belanghebbenden, zodat ze zich begrepen en gehoord voelen en mee kunnen doen in het besluitvormingsproces waar mogelijk.

Netwerkruimte in Provinciehuis Middelburg

Met de Visie op Participatie stelt de provincie Zeeland vast hoe we vanuit de Provincie om willen gaan met het betrekken van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. Deze visie is op 3 februari 2023 door Provinciale Staten vastgesteld.

Meepraten en meedenken

Er zijn verschillende projecten en onderwerpen waar u uw mening over kunt geven. We zijn benieuwd naar initiatieven vanuit de samenleving en stimuleren overheidsparticipatie op verschillende manieren. De ene keer organiseren we een informatiebijeenkomst voor direct betrokkenen om uitleg te geven of om meningen te peilen. De andere keer gaat het om een internetconsultatie of het indienen van zienswijzen. Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen waarop u op dit moment kunt reageren. Als u doorklikt leest u wat u kunt doen om te participeren en hoe u uw mening kunt geven.

Praat mee over

Praat en denk mee over stikstof

Heeft u ook een idee over het verminderen van stikstof? Dan horen we dat graag!

Afwisseling tussen duin en grasland en bos in natuurgebied Oranjezon

Participatieplatform Grenspark Groot Saeftinghe

Binnen Grenspark Groot Saeftinghe worden streekholders betrokken en ruimte gemaakt voor initiatief en originele ideeën.

Land van Saeftinghe vanuit de lucht gezien