Ieder jaar maakt de Provincie een begroting voor het komende jaar en een jaarrekening (de jaarstukken) van het afgelopen jaar. U vindt de stukken onderaan deze pagina bij Downloads.

De inkomsten van de Provincie Zeeland bestaan uit uitkeringen van het Rijk en eigen inkomsten uit de opcenten van de motorrijtuigenbelasting en bijvoorbeeld het dividend en rente. De uitkeringen van het Rijk bestaan uit doeluitkeringen (geld dat rechtstreeks besteed wordt aan een bepaalde beleidstaak zoals openbaar vervoer) en het provinciefonds, dat vrij besteed kan worden. Daarnaast proberen we ook geld te krijgen uit Den Haag en Brussel voor projecten die passen binnen onze doelstellingen.