Melding vermoedens integriteitsschending door politieke ambtsdrager

De Provincie wil dat inwoners vertrouwen in haar hebben. Daarom is het belangrijk dat het bestuur integer is. Dat betekent dat een politieke ambtsdrager precies en betrouwbaar is en geen misbruik maakt van zijn of haar positie.

Ingang Provinciehuis

In de wet zijn hiervoor regels opgenomen. De Provincie heeft daarnaast ook zelf regels geschreven. Deze regels zijn vastgelegd in een gedragscode.

Wanneer kunt u een melding doen?

Als u het vermoeden heeft dat een politieke ambtsdrager van de provincie Zeeland zich niet houdt of heeft gehouden aan:

Wie kan een melding doen?

Iedereen kan een melding doen.

Hoe kunt u een melding doen?

Voor iedere categorie politieke ambtsdrager is een ander contactpersoon integriteit aangesteld. Dit zorgt ervoor dat een onafhankelijke persoon uw melding behandelt.

In het overzicht hieronder kunt u zien bij welke contactpersonen integriteit u uw melding kunt doen.

Vermoedens integriteitsschending
door

Contactpersoon integriteit

Naam

Contactgegevens

Statenlid

griffier PS  

of Commissaris van de Koning

Mw. F.J. (Flora) van Houwelingen

Dhr. J.M.M. (Han) Polman

Flora van Houwelingen

Han Polman

Gedeputeerde

provinciesecretaris

Dhr. A.W. (Ab) Smit

Ab Smit

Commissaris van de Koning (CvdK)

griffier PS

of provinciesecretaris

Mw. F.J. (Flora) van Houwelingen

Dhr. A.W. (Ab) Smit

Flora van Houwelingen

Ab Smit

Statenlid, gedeputeerde, CvdK

Externe vertrouwenspersoon

Dhr. H. (Hans) Groot (CAOP)

Tel: +31 6 83573863
E-mail: h.groot@caop.nl

Elektronisch contact

Hiervoor vult u het formulier Melding vermoedens integriteitsschending politieke ambtsdrager in.

  • Beantwoord de vragen kort en bondig;
  • U kunt met het formulier bijlagen meesturen;
  • Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld en u op de verzend knop heeft gedrukt, wordt het formulier verstuurd naar de door u gekozen contactpersoon;
  • U ontvangt een geautomatiseerde melding van ontvangst. De contactpersoon integriteit neemt daarna  zo snel mogelijk contact met u op.

Telefonisch contact

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de contactpersoon integriteit van uw voorkeur. Houd u de informatie bij de hand voor het gesprek.

Anoniem melden

U kunt ook anoniem melden. Als u ervoor kiest om anoniem te melden, krijgen wij uw contactgegevens niet. Dat betekent dat we u geen reactie op  uw melding kunnen geven. Wij kunnen u dan niet op de hoogte houden van wat er met uw melding gebeurt. Daarnaast is het voor ons ook niet mogelijk om meer informatie bij u op te vragen als dat nodig is. Soms mist er belangrijke informatie, zoals een exacte plaats of ander belangrijk detail. Als u anoniem wilt melden, zorg er dan voor dat uw melding zo volledig mogelijk is.

Behandeling van uw melding

U ontvangt een bevestiging van de gekozen contactpersoon nadat hij/zij uw melding heeft ontvangen. De contactpersoon informeert ook de betrokken politieke ambtsdrager. Dit doet hij/zij niet als dit het belang van de melding of een mogelijk onderzoek kan schaden.

De contactpersoon adviseert en begeleidt u bij het doorlopen van de procedure om de melding goed af te handelen. Hij/zij heeft een geheimhoudingsplicht en onderneemt geen activiteiten zonder uw toestemming. Behalve als sprake is van een misdrijf waarvoor een aangifteplicht geldt. Dan zal de contactpersoon integriteit daar meteen aangifte van doen.

De commissaris van de Koning heeft een coördinerende rol bij meldingen over en onderzoek naar vermoedens van integriteitsschending. De commissaris kan via een gesprek en een mogelijk vooronderzoek besluiten of er onderzoek moet plaatsvinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeker. Het definitieve onderzoeksrapport wordt besproken in de vergadering van Provinciale Staten.

Nationale Ombudsman

Komt u er met de Provincie niet uit? Misschien kan de Nationale ombudsman u helpen. De Nationale ombudsman kan klachten en meldingen behandelen ten aanzien van bijna alle overheidsinstanties, waaronder de Provincie. De klacht of melding moet wel voldoen aan voorwaarden. Meer informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl.