Het Klimaat-ontzorgingsprogramma 'KlimOp'

Er is een achterstand op het gebied van verduurzaming van buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en andere maatschappelijk vastgoed. Voor de eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is verduurzaming vaak een uitdaging, omdat zij vaak niet over de kennis of middelen beschikken om hiermee aan de slag te gaan. Om deze achterstand in te lopen heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld aan provincies voor een ‘ontzorgingsprogramma’. De Provincie Zeeland helpt eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed via het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp.

Man met helm en korte broek bevestigd zonnepanelen met elektrische schroevendraaier op een schuin dak

Wat is KlimOp?

KlimOp is een programma waarbij eigenaren van maatschappelijke vastgoed een gratis energie-advies kunnen aanvragen. Eigenaren die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen voor dit advies van een van de aangesloten adviseurs. Hierbij wordt wel van de vastgoedeigenaren verwacht dat ze zelf de uitvoering en de daarbij behorende kosten op zich nemen. 

Hoe werkt het?

Aanmelden gaat via het formulier. Een medewerker van de Provincie Zeeland neemt contact met u op voor een intake-gesprek. Vervolgens wordt u gekoppeld aan de gekozen adviseur.  

Aanmelden is momenteel niet mogelijk. Alle middelen van het Ontzorgingsprogramma zijn vergeven. 

Voorwaarden

Het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp accepteert aanvragen van:

  • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners;
  • schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen;
  • schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen;
  • zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen;
  • eerstelijnszorg (zoals tandartsen en huisartsen) met maximaal tien gebouwen;
  • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal twintig gebouwen;
  • culturele instellingen met een ANBI status en maximaal 10 gebouwen;
  • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Op dit moment kunnen wij de aanvraag nog niet in behandeling nemen. U kunt wel contact opnemen met de projectleider via klimop@zeeland.nl, zodat wij contact met u kunnen opnemen als er weer nieuwe middelen beschikbaar komen.

Meedoen als adviseur?

Met de Open House-constructie is er de mogelijkheid om een zo breed mogelijk scala aan adviseurs te werven. Zowel de grote adviesbureaus als de plaatselijke ZZP’er kunnen zichzelf inschrijven, zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan diverse certificeringen en aantoonbare ervaring in het verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed.

Schrijf u in als adviseur

Contact

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed en adviseurs kunnen contact opnemen met projectleider Elmar de Kok via klimop@zeeland.nl

Adviseurs 

Brink en Senergy

https://www.brink.nl
https://senergy.nl
Verduurzamen

Rotterdam/Breda

Brink Senergy Energie Advies. Software, management en advies, financial structures

Duradis

https://duradis.nl
Financiële duurzaamheid voor vastgoed

Goes

Duradis

Hellemans Consultancy

hellemans energy consultancy

Marsaki

https://marsaki.nl
Verduurzamen

Goes

marsaki

NXXS ingenieurs en adviseurs

https://www.nxxs.nl/
Verduurzamen

Goes

NXXS ingenieurs en adviseurs

Stichting Schooldakrevolutie

https://schooldakrevolutie.nl
Zonne-energie

Zeeland

Schooldakrevolutie