Europese subsidies in Zeeland

We hebben in Zeeland veel te maken met Europese regels en wetgeving. Daarom is de Provincie Zeeland goed vertegenwoordigd in Brussel. Omdat Zeeland een grensregio met de provincies Oost- en West Vlaanderen is, stemmen we ons beleid af op gezamenlijke thema’s. Dat doen we in de Scheldemondraad. Voor bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zijn er Europese subsidies die veel kansen bieden voor de Zeeuwse economie.

Op deze pagina vindt u informatie over diverse Europese subsidieprogramma’s en subsidiemogelijkheden die interessant zouden kunnen zijn voor uw project.

Wapperende Europese vlag