De wolf in Zeeland

De wolf is terug van weggeweest. Door herstel van de Nederlandse natuur heeft de wolf zijn weg terug naar ons land gevonden. Steeds vaker wordt de zwervende wolf ook in Zeeland gezien. De Provincie zet zich in om samen met anderen de wolf te beschermen, maar ook om landbouwhuisdieren en/of hoefdieren te beschermen tegen de wolf. De wolf is namelijk een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Foto wolf © Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling

Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten. Zij gaan op zoek naar een eigen territorium (leefgebied) en een partner. Zwervende wolven kunnen grote afstanden afleggen en een leefgebied van een gevestigde wolf kan in meer provincies liggen. De twaalf provincies hebben daarom een gezamenlijk Interprovinciaal Wolvenplan

Wat moet u doen als u een wolf ziet?

De wolf is een zeer beschermde soort. U mag hem niet bejagen, opjagen of verjagen. Dat kan een flinke boete of jarenlange gevangenisstraf opleveren! Het beste is dan ook om het dier met rust te laten. Als de wolf wordt opgejaagd, kan hij vermoeid raken. Daardoor zoekt hij makkelijke prooien zoals schapen. Tegelijk is het belangrijk dat schapen- en geitenhouders hun dieren beschermen.

Beschermen van vee is belangrijk, omdat dit: 

  • Schade voorkomt aan vee
  • Zorgt dat de wolf niet in het gebied blijft hangen
  • Voorkomt dat de wolf leert dat schapen en ander vee een makkelijke prooi zijn

Op de website Wolven in Nederland vindt u meer informatie over het gedrag van de wolf, zijn leefwijze en wat u kunt doen als u een wolf ziet. Waarnemingen van een wolf kunt u doorgeven via het Wolvenmeldpunt.

Hoe voorkom ik schade?

Wolven eten vooral grote wilde hoefdieren zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. Een wolf kan ook gevaarlijk zijn voor vee zoals schapen. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen, bijvoorbeeld met stroomvoerende netten en wolfwerende omheining met stroomdraden. In de Faunaschade Preventie Kit Wolven leest u hoe u dit doet. 

Wolfwerende noodsets

De taak om vee te beschermen ligt bij de eigenaar van het vee. Maar de Provincie kijkt hoe zij in noodgevallen kan helpen. Bijvoorbeeld met wolfwerende noodsets. Deze set bestaat uit flexinetten waarmee tijdelijk een noodkraal voor ‘s nachts gemaakt kan worden. Bent u een getroffen veehouder, of veehouder in een regio met een zwervende wolf? Dan kunt u een verzoek doen om een noodset te lenen via wolf@zeeland.nl. De Provincie vraagt een bedrag in ruil voor de periode dat u de noodset leent (borg). U haalt en brengt de netten zelf. Nadat u de noodset heeft teruggebracht, krijgt u de borg terug.

Wat doet de Provincie nog meer?

Naast de wolfwerende noodsets loopt er momenteel een proef met een Turbo Fladry. Voor Europa is dit een innovatief systeem. Elektrisch stroomdraad en fladderlinten moeten de wolf weren van schapenkuddes. Het lint biedt hopelijk ook een oplossing bij zwervende wolven. Voor de situatie in Zeeland volgt een apart advies voor een subsidieregeling. Nu is er nog geen mogelijkheid om subsidie te ontvangen. 

Kan ik een schadevergoeding krijgen?

BIJ12 controleert en handelt de tegemoetkoming in schade af namens provincies. Meld (vermoedelijke) wolvenschade aan vee en andere boerderijdieren uiterlijk binnen 24 uur bij BIJ12. Dit doet u door te bellen naar 085 – 486 22 22. BIJ12 is elke dag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. In het weekend wordt u via het keuzemenu doorgeschakeld naar een BIJ12-consulent. Informatie over de schade en tegemoetkoming via BIJ12 vindt u hier

Zeeuws Preventieplan Wolvenschade

In 2023 heeft de speciale adviescommissie Wolf In Zeeland, in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS), gewerkt aan het Zeeuws Preventieplan Wolvenschade. Op 18 januari 2024 werd dit plan gepresenteerd en overhandigd aan gedeputeerde Wilfried Nielen. Het plan is een advies aan GS en bevat maatregelen om zogeheten landbouwhuisdieren (zowel hobby als bedrijfsmatig) beter te beschermen tegen de wolf. Klik hier om het preventieplan te downloaden.

Podcast 'De kwestie wolf'

BNR heeft in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (de vereniging van de twaalf samenwerkende provincies) en BIJ12 een vijfdelige podcastserie gemaakt over de wolf in Nederland. Elke aflevering wordt de aanwezigheid van de wolf vanuit een ander perspectief belicht. Na het beluisteren van deze podcastserie weet je alles wat je moet weten over het meest besproken dier van Nederland op dit moment. Dus stream hem op uw favoriete podcast platform of bekijk hier de podcastpagina
 

visual van podcast 'De Kwestie Wolf'

Contact

Heeft u verder nog vragen? Mail dan naarwolf@zeeland.nl