De wolf in Zeeland

De wolf is terug van weggeweest. Door herstel van de Nederlandse natuur heeft de wolf zijn weg terug naar ons land gevonden. Steeds vaker wordt de zwervende wolf ook in Zeeland gezien. De Provincie spant zich in om samen met anderen de wolf te beschermen, maar ook om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf. De wolf is namelijk een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Foto wolf © Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling

Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten om op zoek te gaan naar een eigen territorium (leefgebied) en een partner.  Zwervende wolven kunnen grote afstanden afleggen en een leefgebied van een gevestigde wolf kan in meerdere provincies liggen. De 12 provincies hebben daarom een gezamenlijk Interprovinciaal Wolvenplan vastgesteld.

Wat moet je doen als je een wolf ziet?

De wolf is een zeer beschermde soort. Je mag hem niet bejagen, opjagen of verjagen. Dat kan een fikse boete of jarenlange gevangenisstraf opleveren! Het beste is dan ook om het dier met rust te laten. Als de wolf wordt opgejaagd, bestaat de kans dat hij wegens vermoeidheid makkelijke prooien als schapen gaat zoeken. Tegelijk is het zaak dat schapen- en geitenhouders hun levende have beschermen.

Beschermen van vee is belangrijk, omdat dit: 

  • Schade voorkomt aan vee;
  • Zorgt dat de wolf niet in het gebied blijft hangen;
  • Voorkomt dat de wolf leert dat schapen en ander vee een makkelijke prooi zijn.

Uitgebreide informatie over het gedrag van een wolf, de leefwijze van een wolf en wat u kunt doen als u een wolf ziet vindt u op de website van Wolven in Nederland. Waarnemingen van een wolf kunt u doorgeven via het Wolvenmeldpunt

Hoe voorkom ik schade?

Wolven eten vooral grote wilde hoefdieren zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. Een wolf kan ook gevaarlijk zijn voor vee zoals schapen. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen, bijvoorbeeld met stroomvoerende netten en wolfwerende omheining met stroomdraden. Hoe dit kan leest u in de: Faunaschade Preventie Kit Wolven

Wolfwerende noodsets

De verantwoordelijkheid om vee te beschermen ligt bij de eigenaar van het vee. Maar de provincie kijkt hoe zij in noodgevallen kan helpen, bijvoorbeeld met wolfwerende noodsets. Dit betreft een set flexinetten waarmee tijdelijk een noodkraal voor ‘s nachts gemaakt kan worden. Bent u een getroffen veehouder, of veehouder in een regio met een zwervende wolf? Dan kunt u een verzoek doen om een noodset in bruikleen te krijgen via wolf@zeeland.nl De provincie vraagt een borg en u dient de netten zelf op te halen en te retourneren.

Wat doet de Provincie nog meer?

Naast de wolfwerende noodsets loopt er momenteel een proef met een Turbo Fladry. Dit is een voor Europa innovatief systeem dat met hulp van elektrische stroomdraad en fladderlinten een wolf moet weren van schapenkuddes. Het lint biedt hopelijk ook een oplossing bij zwervende wolven. De projectgroep Wolf in Zeeland gaat adviseren over een subsidieregeling die is toegespitst op de Zeeuwse situatie 

Kan ik schadevergoeding krijgen?

BIJ12 verzorgt namens provincies de beleidsuitvoering van de wolf. Denk hierbij aan de monitoring en afhandeling van tegemoetkoming in schade. Meld (vermoedelijke) wolvenschade  aan landbouwhuisdieren zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) bij BIJ12 op nummer 085 – 486 22 22. BIJ12 is elke dag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. In het weekend wordt u via het keuzemenu doorgeschakeld naar een BIJ12-consulent.