Meldpunt voorzieningen binnenvaart

Vaarwegen, havens en bijbehorende voorzieningen worden beheerd door verschillende eigenaren. De binnenvaartsector geeft regelmatig aan dat de kwaliteit van ligplaatsvoorzieningen in Zeeland onvoldoende is. Uit recent onderzoek is gebleken dat op piekmomenten onvoldoende ligplaatsen beschikbaar zijn en verwacht wordt dat er in de toekomst een tekort aan ligplaatsen zal ontstaan. Om de problematiek in kaart te brengen is een meldpunt ingericht.

binnenvaart schip in Zeeland

Wat kunt u melden?

Heeft u problemen bij het vinden van een geschikte ligplaats? Zijn de voorzieningen onvoldoende of slecht? Is de steiger bijvoorbeeld afgesloten? Is er geen ligplaats beschikbaar? Of werkt de walstroomvoorziening niet? Dit zijn zaken die u kunt melden bij het meldpunt binnenvaart Zeeland. U kunt uw melding indienen via onderstaande knop.

Meldpunt voorzieningen binnenvaart

Wat gebeurt er met uw melding?

Het meldpunt is bedoeld om de Zeeuwse situatie in kaart te brengen. Uw melding  kan niet altijd direct worden opgelost. Soms kan een situatie sowieso niet worden veranderd. De beheerder of eigenaar beslist uiteindelijk of het probleem opgelost kan worden. De Provincie Zeeland bundelt de meldingen, bespreekt de meldingen met de eigenaren en beheerders en verwerkt de meldingen per kwartaal in een rapportage. Alle meldingen worden geanonimiseerd. Er worden dus geen individuele meldingen met naam en toenaam gedeeld met de verschillende vaarwegbeheerders- en eigenaren. De geanonimiseerde rapportage wordt o.a. gepubliceerd op de website van de Provincie.

Waarom een meldpunt?

De binnenvaartsector is van grote betekenis voor de Provincie Zeeland. Meer dan 50% van de goederen die van- of naar Zeeland vervoerd worden, gaat per binnenvaartschip. Goede faciliteiten voor de binnenvaartsector, waaronder ligplaatsen en/of voorzieningen, zijn daarbij essentieel. De Provincie Zeeland is een van de vaarwegbeheerders in Zeeland, namelijk het Kanaal door Walcheren. Verdere vaarwegen en havens worden beheerd door verschillende eigenaren. Een goed overzicht van de problematiek is er niet. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van de ligplaatsen- en voorzieningen in Zeeland, is dit meldpunt ingericht.