Rekenkamer

De Provincie Zeeland heeft een Rekenkamer Zeeland. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, rechtmatigheid en de doeltreffendheid van het provinciaal bestuur. De rekenkamer is een onafhankelijk instituut en is geen onderdeel van de provinciale organisatie. Wilt u meer weten over de rekenkamer, kijk dan op www.rekenkamerzeeland.nl.