Programmaraad voor de Rekenkamer

De Programmaraad functioneert als klankbord voor het bestuur van de Rekenkamer over onderzoeksprogramma’s en onderzoeken. Dit gaat vooral over de onderzoeksopzet en de –bevindingen.

Naam Fractie
Mevrouw D. de Clerck VVD
De heer G.W.A. Temmink GL
De heer M.J.J. Janssens CDA
De heer J.H. Verburg CU
De heer E.E.P.M. Heerschop PvdA