Programmaraad voor de Rekenkamer

De Programmaraad functioneert als klankbord voor het bestuur van de Rekenkamer over onderzoeksprogramma’s en onderzoeken. Dit gaat vooral over de onderzoeksopzet en de –bevindingen.

Naam Fractie
Mevr. D. de Clerck VVD
Mevr. T.A.O. Janssens PvdD
Dhr. M.C.P. de Theije BBB
Dhr. E.J.A. Koppejan CU
Dhr. G. Heijkoop JA21
Dhr. J.P.P. Hinssen PvdA-GL