De Programmaraad heeft de opdracht meegekregen voor het bestuur van de Rekenkamer als klankbord te functioneren over onderzoeksprogramma’s en onderzoeken (met name de onderzoeksopzet en de –bevindingen).

Naam Fractie
Mevrouw S.H.J. Tuinder SP
De heer G.W.A. Temmink GL
De heer J.D. Scheele CDA
De heer J.H. Verburg CU
   
De heer E.E.P.M. Heerschop PvdA