Programmaraad voor de Rekenkamer

De Programmaraad heeft de opdracht meegekregen voor het bestuur van de Rekenkamer als klankbord te functioneren over onderzoeksprogramma’s en onderzoeken (met name de onderzoeksopzet en de –bevindingen).

Naam Fractie
Mevrouw D. de Clerck VVD
De heer G.W.A. Temmink GL
De heer M.J.J. Janssens CDA
De heer J.H. Verburg CU
De heer E.E.P.M. Heerschop PvdA