De Provincie Zeeland plaatst al haar algemeen verbindende voorschriften, besluiten, afspraken en bekendmakingen als Provinciaal Blad op de website www.overheid.nl. Met algemeen verbindende voorschriften bedoelen we regels en berichten. U vindt op deze pagina een overzicht van de laatst verschenen plaatsingen in het Provinciaal Blad.

Kennisgevingen alleen digitaal

Sinds 2016 worden kennisgevingen alleen nog digitaal geplaatst. U kunt zich aanmelden bij overheid.nl om automatisch bericht te ontvangen over besluiten die voor u interessant zijn.

Pagina's