De Provincie Zeeland publiceert al haar algemeen verbindende voorschriften - verordeningen, regelingen en bekendmakingen - als Provinciaal Blad op de website www.overheid.nl. U vindt op deze pagina een overzicht van de laatst verschenen publicaties in het Provinciaal Blad. Vanaf 1 januari 2016 worden daar ook de kennisgevingen digitaal gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2016 kennisgevingen digitaal

Kennisgevingen vanaf 1 januari 2016 alleen nog digitaal gepubliceerd.  U kunt u aanmelden bij overheid.nl om automatisch bericht te ontvangen over de besluiten waarover u wilt worden geïnformeerd.

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

Economie | Organisatie en beleid$%$Financiën | Organisatie en beleid$%$Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Verordeningen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland

Bestuur | Organisatie en beleid
Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Het Groene Woud 1 in Middelburg

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Overige overheidsinformatie

Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming – NB.17.000 (Vrouwenpolder)

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | afhandeling

Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning ICL (Terneuzen)

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | aanvraag

Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming (Kloosterzande)

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | afhandeling

Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning Yara Sluiskil B.V.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | afhandeling

Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning Scheepswerf Reimerswaal B.V. in Hansweert

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | aanvraag

Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Van Citters Beheer B.V.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | aanvraag

Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning Yara Sluiskil B.V.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | afhandeling

Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Zeeuwgrond B.V. (Nieuwdorp)

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | afhandeling

Provincie Zeeland - Aanvraag omgevingsvergunning voor INVISTA Polyester B.V.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | aanvraag

Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning ICL-IP Terneuzen B.V.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beschikkingen | aanvraag

Pagina's