De Provincie Zeeland publiceert al haar algemeen verbindende voorschriften - verordeningen, regelingen en bekendmakingen - als Provinciaal Blad op de website www.overheid.nl. U vindt op deze pagina een overzicht van de laatst verschenen publicaties in het Provinciaal Blad. Vanaf 1 januari 2016 worden daar ook de kennisgevingen digitaal gepubliceerd.

Kennisgevingen alleen digitaal

Kennisgevingen worden sinds 2016 alleen nog digitaal gepubliceerd.  U kunt u aanmelden bij overheid.nl om automatisch bericht te ontvangen over de besluiten waarover u wilt worden geïnformeerd.

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL) Zeeland 2016

Verordeningen Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Verordeningen Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)

Pagina's