Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten Provincie Zeeland

1 juli 2022
|
Publicatie

In de algemene inkoopvoorwaarden staan regels en voorwaarden die de Provincie standaard hanteert bij het aangaan van een (koop)overeenkomst.

Abdijplein Middelburg

Hier gaat het onder andere over betalingen, garantie, aflevering en aansprakelijkheid. Bij het inkopen van een product of dienst sturen wij altijd deze regels aan de leverancier toe.