Verbinden en versterken visserij Zuidwest Nederland; Agenda 2022

1 mei 2019
|
Publicatie

De visserijsector in Zuidwest Nederland heeft het zwaar. Om het tij te keren gaan de Provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakkee en de vissersbedrijven in Zuidwest Nederland aan de slag met een Innovatieagenda.

Vissersboot de ARM-25

Het viscluster in Zuidwest Nederland is van grote economische betekenis voor de regio. Inclusief toelevering, dienstverlening, verwerking en afzet, bedraagt de economische waarde van het cluster bijna 1,4 miljard euro en zin circa 3200 personen voor hun dagelijkse inkomsten in meer of mindere mate afhankelijk van de visserij.