Alle informatie van de overheid is openbaar, tenzij:

  • het om vertrouwelijke informatie gaat
  • de veiligheid van de staat in het geding is 
  • de privacy van personen geschaad wordt 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De overheid verspreidt zelf actief informatie. U kunt altijd zelf informatie opvragen. 

Wob-verzoek indienen

Iedereen kan een verzoek indienen tot openbaarmaking van informatie en kan daartoe een Wob-verzoek indienen. U dient uw verzoek schriftelijk in te dienen. Een Wob-verzoek:  

  • is gericht aan het bestuur van de Provincie en
  • gaat altijd over beleid, de voorbereiding of uitvoering ervan.

 Contact

Op de pagina Contact vindt u alle adresgegevens

Overzicht besluiten op Wob-verzoeken