Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
08:30 uur

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie Bestuur

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Besluit van de commissie om in beslotenheid te vergaderen
  4. Informatieverstrekking door Gedeputeerde Staten - 15010149
  5. Sluiting