Vergadering Commissie Bestuur 1 juli 2022

Datum: 1 juli 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
  1. Scheldemondraad - Verslag 13 oktober 2021
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 20 april 2022 over Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland - 145466
  1. Brief GS van 20 april 2022 Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland - 145466
  2. Vragen CDA en antwoorden over Brief GS van 20 april 2022 over Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland – 145466
 6. Statenvoorstel Wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019 - 161537
  1. Statenvoorstel Wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019 - 161537
  2. Statenvoorstel (bijlage - Ontwerp wijzigingsverordening) Wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019 - 161537
  3. Brief GS van 3 juni 2022 met Statenvoorstel Wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019 - 161537
 7. Brief GS van 21 juni 2022 met 4e Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (WiZ) - 168205
  1. Brief GS van 21 juni 2022 met 4e Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (WiZ) - 168205
  2. Brief GS (bijlage - 4e voortgangsrapportage) van 21 juni 2022 met 4e Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (WiZ) - 168205
 8. Brief GS van 24 mei 2022 over Evaluatie Thermphos - 158243
  1. Brief GS van 24 mei 2022 over Evaluatie Thermphos - 158243
 9. Brief GS van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
  1. Brief GS van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
  2. Brief GS (bijlage - rapportage) van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
  1. Brief GS van 14 juni 2022 over Presentatie technische briefing Provinciale Staten 17 juni 2022 - 165695
   1. Brief GS van 14 juni 2022 over Presentatie technische briefing Provinciale Staten 17 juni 2022 - 165695
   2. Brief GS (bijlage - Presentatie informatiesessie PS) van 14 juni 2022 over Presentatie technische briefing Provinciale Staten 17 juni 2022 - 165695
   3. Brief GS (bijlage - Rapport Herziening provinciaal belastinggebied van Min BZK) van 14 juni 2022 over Presentatie technische briefing Provinciale Staten 17 juni 2022 - 165695
  2. Brief GS van 24 mei 2022 over Financieringssystematiek en herijking provinciefonds - 157049
   1. Brief GS van 24 mei 2022 over Financieringssystematiek en herijking provinciefonds - 157049
   2. Brief GS (bijlage - contourennota minster BZK) van 24 mei 2022 over Financieringssystematiek en herijking provinciefonds - 157049
 10. Concept besluitenlijst van vergadering van 3 juni 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 3 juni 2022
 11. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 1 juli 2022.pdf
 12. Volgende vergadering: vrijdag 16 september 2022, 9.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 15. Brief GS van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel PZEM - 157577
  1. Brief GS van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel PZEM - 157577
  2. Brief GS (bijlage - Analyse dividendvoorstel PZEM door Deloitte) van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel - 157577
  3. Brief GS (bijlage - Voorstel dividenduitkering door Raad van Bestuur PZEM) van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel - 157577
 16. Brief GS van 27 mei 2022 over Jaarverslag 2021 NV Westerscheldetunnel - 157775
  1. Brief GS van 27 mei 2022 over Jaarverslag 2021 NV Westerscheldetunnel - 157775
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag) van 27 mei 2022 over Jaarverslag 2021 NV Westerscheldetunnel - 157775
 17. Brief GS van 7 juni 2022 over brief Min EZK inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale - 162272
  1. Brief GS van 7 juni 2022 over brief Min EZK inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale - 162272
  2. Brief GS (bijlage - Rectificatie brief Min EZK) van 7 juni 2022 over brief Min EZK inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale - 162272
 18. Brief GS van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
  1. Brief GS van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
  2. Brief GS (bijlage - Geactualiseerde prognose GBE Aqua) van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
  3. Brief GS (bijlage - Jaarbericht 2021 PZEM NV) van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
 19. Besluitenlijst Commissie Integriteit 4 februari 2022 - 140054
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 4 februari 2022 - 140054
 20. Rapportage commissie Integriteit over 2021
  1. Rapportage commissie Integriteit over 2021
 21. Brief Commissie bezwaar, beroep en klachten van mei 2022 met Jaarverslag 2021 - 168335
  1. Brief Commissie bezwaar, beroep en klachten van mei 2022 met Jaarverslag 2021 - 168335
  2. Brief Commissie bezwaar, beroep en klachten (bijlage - Jaarverslag 2021) van mei 2022 met Jaarverslag 2021 - 168335

Laatste wijziging 15-07-2022 23:10:12