Locatie: 
Filmzaal
Aanvang: 
18:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 11 februari 2020

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Besluit commissie tot besloten vergadering
  4. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Provinciewet en WOB
  5. Informatie uitwisseling over toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV), en gelegenheid tot het stellen van vragen
    1. Brief GS over toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) - 20002124
  6. Sluiting

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:35