Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
20:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Algemene Vergadering IPO 18 februari 2020 - 20004766
  1. E-mail IPO van 10 februari 2020 met concept agenda IPO AV 18-02-2020 - 20004766
  2. E-mail IPO met aanvullende informatie voor IPO AV 18-02-2020 - 20004941
 6. Volgende vergadering: vrijdag 21 februari 2020, 9.00 uur
 7. Sluiting
 8. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie : geen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:36