Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
18:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur 13 april 2017 - 17007233
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 14 maart 2017 over samenwerking provincie-waterschap - 17004689
  1. Brief GS van 14 maart 2017 over samenwerking provincie-waterschap - 17004689
   1. Statenvoorstel Plan van Aanpak Thermphos - DIP-130
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Plan van Aanpak Thermphos - DIP-130
    2. Statenvoorstel Plan van Aanpak Thermphos - DIP-130
  1. Brief GS van 4 april 2017 over reikwijdte statenvoorstel PvA sanering Thermphos - 17007206
   1. Brief GS van 4 april 2017 over reikwijdte statenvoorstel PvA sanering Thermphos - 17007206
   2. E-mail VCB van 11 april 2017 met samenvatting Plan van Aanpak sanering Thermphos terrein - 17008183
  1. Brief GS van 16 maart 2017 inzake verzoek van Statenlid Haaze - 17005604
   1. Brief GS van 16 maart 2017 inzake verzoek Statenlid Haaze - 17005604
   2. Overige: bijlage bij brief GS van 16 maart 2017 inzake verzoek Statenlid Haaze , Besluitenlijsten GS 2009
  2. E-mail inwoner gemeente Terneuzen van 9 maart 2017 over Vaargeul Walvischstaart - 17005027
   1. E-mail (oplegnotitie) inwoner Terneuzen van 9 maart 2017 over Vaargeul Walvischstaart - 17005027
   2. E-mail inwoner gemeente Terneuzen van 9 maart 2017 over Vaargeul Walvischstaart, zonder persoonsgegevens - 17005027
   3. Brief (afschrift) inwoner Terneuzen aan GS van 17 maart 2017 over kwestie Vaargeul Walvischstaart, zonder persoonsgegevens - 17006020
  3. Brief GS van 22 maart 2017 over inzage in notulen en DG notulen GS eerste kwartaal 2009 - 17006422
  1. Conceptverslag van vergadering van 24 februari 2017 - 17004820
   1. Conceptverslag van vergadering van 20 maart 2017
 6. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 28 maart 2017 over afdoening toezegging nr. 7 brief De Groene Zaak over onderzoek dienstauto's GS - 17006480
  1. Toezeggingenlijst
 7. Volgende vergadering: vrijdag 19 mei 2017, 9.00 uur
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 10. Brief GS van 14 maart 2017 over art. 12 Vlissingen - 17004684
  1. Brief GS van 14 maart 2017 over art. 12 Vlissingen - 17004684
 11. Brief GS van 14 maart 2017 met stand van zaken project N62 Sloeweg fase 2 - 17004686
  1. Brief GS van 14 maart 2017 met stand van zaken project N62 Sloeweg fase 2 - 17004686
 12. Lobbysheets Thermphos 2017
  1. Overige: Lobbysheets Thermphos 2017
  1. Brief GS van 21 maart 2017 over bijeenkomst Maak verschil - 17005655

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:49