Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 13 mei 2016

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) commissie Bestuur van 13 mei 2016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 8 maart 2016 over externe spiegeling - 16004532
  2. Brief GS van 12 april 2016 over Rapport 'Maak verschil' van de Studiegroep Openbaar Bestuur - 16006194
  3. Nieuwsbrief Tafel van Vijftien, april 2016
  1. Brief GS van 19 april 2016 over ontwikkelingen strategietraject DELTA NV - 16006495
  2. Brief GS van 25 april 2016 met vergaderstukken AvA Delta N.V. van 25 mei 2016 - 16006711
 5. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016 - SERV-055
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Voorjaarsnota - SERV-055
  2. Brief GS met statenvoorstel Voorjaarsnota - SERV-055
 6. Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland 2016 - SERV-049
  1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland 2016 - SERV-049
 7. Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - SERV-056
  1. Statenvoorstel 10e wijziging begroting provincie Zeeland 2016, juiste bijlage 2 - SERV-056
  2. Brief gemeente Terneuzen met aangenomen moties over tol WST
 8. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen provincie Zeeland 2016 - SERV-052
  1. Statenvoorstel Beleidsnota Verbonden partijen provincie Zeeland 2016 - SERV-052
 9. Brief GS van 12 april 2016 met jaarstukken ZSP 2015 - 16005712
  1. Brief GS van 12 april 2016 met jaarstukken ZSP 2015 - 16005712
 10. Brief Rekenkamer Zeeland van 31 maart 2016 met verslag over het jaar 2015 - 16005546
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 31 maart 2016 met verslag over het jaar 2015 - 16005546
 11. Verslag (concept) commissie Bestuur 24 maart 2016
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur 24 maart 2016
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 19 april 2016 met afdoening PS-toezegging nr. 43 inzake voordrachtrecht RvC Delta - 16006538
  3. Brief GS van 25 april 2016 over interbestuurlijk toezicht - 16006776
 12. Volgende vergadering: vrijdag 24 juni 2016, 9.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 15. Brief GS van 12 april 2016 over oud-medewerkers PSD en verhoging AOW-leeftijd - 16005713
  1. Brief GS van 12 april 2016 over oud-medewerkers PSD en verhoging AOW-leeftijd - 16005713
 16. Afschrift e-mail K.M.F.D. Buuron te Bergen op Zoom van 22 april 2016 aan diverse overheden in België over ernstige Gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's Kerncentrales Belgie in grensstreken van Doel en Tihange - 16006701
  1. Overige: Afschrift e-mail K.M.F.D. Buuron te Bergen op Zoom van 22 april 2016 aan diverse overheden in België over ernstige Gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's Kerncentrales Belgie in grensstreken van Doel en Tihange - 16006701

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:07