Locatie: 
Filmzaal (Oude Dormter)
Aanvang: 
09:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 14 oktober 2016

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Brief GS van 27 september 2016 met verzoek tot informeren PS over strategietraject DELTA NV in besloten commissievergadering - 16013945
    1. Besluit commissie tot besloten vergadering
    1. Brief GS van 27 september 2016 met verzoek tot informeren PS over strategietraject DELTA NV in besloten commissievergadering - 16013945
  3. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
  4. Informatieverstrekking door GS over strategietraject DELTA NV
  5. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:21