Vergadering Commissie Bestuur 14 oktober 2021

Datum: 14 oktober 2021
Starttijd: 18:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Brief GS van 7 september 2021 over Voortgang evaluatie en continuering Overleg Zeeuwse Overheden - 94547
  1. Brief GS van 7 september 2021 over Voortgang evaluatie en continuering Overleg Zeeuwse Overheden - 94547
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsbericht 25 mei 2021) van 7 september 2021 over Voortgang evaluatie en continuering Overleg Zeeuwse Overheden - 94547
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
  1. Statenvoorstel - beslissing op bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
  2. Statenvoorstel (bijlage - concept brief van PS) beslissing op bezwaar Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
  3. Statenvoorstel (bijlage - verslag CBB) bezwaar Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
  4. Statenvoorstel (bijlage - advies CBB) bezwaar Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
  1. Brief GS van 21 juli 2021 herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   1. Brief GS van 21 juli 2021 herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   2. Brief GS (bijlage 1) van 21 juli 2021 herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
  2. Brief GS van 14 september 2021 met aanvullende informatie herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   1. Brief GS van 14 september 2021 Aanvullende informatie herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   2. Brief GS (bijlage 1) van 14 september 2021 Motivering structuur herfinanciering North Sea Port en afwijking voorstel Zanders - 79367
 7. Brief GS van 30 september 2021 over Dividendbeleid PZEM NV - 97980
  1. Brief GS van 30 september 2021 Dividendbeleid PZEM NV - 97980
  2. Brief GS (Bijlage 1 origineel) van 30 september 2021 Dividendbeleid PZEM 2021 - 97980
  3. Brief GS (Bijlage 2) van 30 september 2021 Memo Nauta inzake PZEM dividendbeleid - 97980
  4. Brief GS (Bijlage 3) van 30 september 2021 Memorandum PwC inz. voorgenomen dividendbeleid PZEM NV - 97980
  5. Brief GS (Bijlage 4) van 30 september 2021 Effecten provinciale begroting - 97980
  6. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS van 30 september 2021 over Dividendbeleid PZEM NV - 97980
  7. Vragen PvdA en antwoorden over Brief GS van 30 september 2021 over Dividendbeleid PZEM NV - 97980
  8. Vragen GL en antwoorden over Brief GS van 30 september 2021 over Dividendbeleid PZEM NV - 97980
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 24 september 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 24 september 2021
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 29 september 2021 Afdoening toezegging CvdK no. 39 vanuit Commissie Bestuur - 97789
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 14 oktober 2021
 10. Volgende vergadering: vrijdag 3 december 2021, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Brief GS van 14 september 2021 Toezending jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365
  1. Brief GS van 14 september 2021 Toezending jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365
  2. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Bestuursverslag 2020 North Sea Port SE - 96365
  3. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365
  4. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Controle verklaring jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365
 14. Besluitenlijst Commissie Integriteit 25 juni 2021 - 70062
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 25 juni 2021 - 70062

Laatste wijziging 17-02-2022 17:31:21