Vergadering Commissie Bestuur 14 oktober 2022

Datum: 14 oktober 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. AV IPO - vergadering 8 november - Begroting IPO en BIJ12 2023
   2. Link naar stukken IPO-vergaderingen
   3. Presentatie Naar meer slagvaardigheid
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Legesverordening en grondwaterheffingsverordening 2023 - 209882
  1. Statenvoorstel Legesverordening en grondwaterheffingsverordening 2023 - 209882
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) Verordening op de heffing en de invordering van leges provincie Zeeland 2023 - 209882
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) Verordening grondwateronttrekkingsheffing Provincie Zeeland 2023 - 209882
  4. Statenvoorstel (bijlage - transponeringstabel) Legesverordening - 209882
  5. Vragen VVD en antwoorden over Statenvoorstel Legesverordening en grondwaterheffingsverordening 2023 - 209882
  6. Brief GS van 27 september 2022 over leges en grondwaterheffingsverordening - 209882
 6. Brief GS van 31 augustus 2022 over Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761
  1. Brief GS van 31 augustus 2022 over Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761
  2. Brief GS (bijlage - Eindrapportage Realisatie Data Alliantie Zeeland) van 31 augustus 2022 over Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761
  3. Vragen CU en antwoorden over Brief GS inzake Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761
  4. Vragen VVD en antwoorden over brief GS met Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761.pdf
 7. Brief GS van 6 september 2022 over Maatregelen bevorderen bestuurlijke samenwerking tijdens crises nav Rekenkamer brief - 200609
  1. Brief GS van 6 september 2022 over Maatregelen bevorderen bestuurlijke samenwerking tijdens crises nav Rekenkamer brief - 200609
  2. Brief GS (bijlage - Crisisbeheersing NL en rol provincie) van 6 september 2022 over Maatregelen bevorderen bestuurlijke samenwerking tijdens crises nav Rekenkamer brief - 200609
  3. Vragen PvdA en antwoorden over brief GS over Maatregelen bevorderen bestuurlijke samenwerking tijdens crises n.a.v. Rekenkamer brief – 200609
 8. PZEM-aangelegenheden
  1. Brief GS van 27 september 2022 over Verkoopproces Wholesale activiteiten PZEM - 208892
  2. Brief GS van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
   1. Brief GS van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
   2. Brief GS (bijlage - Geactualiseerde prognose GBE Aqua) van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
   3. Brief GS (bijlage - Jaarbericht 2021 PZEM NV) van 14 juni 2022 over Terugkoppeling AvA PZEM en begrotingswijziging - 165696
  3. Brief GS van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel PZEM - 157577
   1. Brief GS van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel PZEM - 157577
   2. Brief GS (bijlage - Analyse dividendvoorstel PZEM door Deloitte) van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel - 157577
   3. Brief GS (bijlage - Voorstel dividenduitkering door Raad van Bestuur PZEM) van 24 mei 2022 over Second opinion Deloitte op dividendvoorstel - 157577
  4. Brief GS van 7 juni 2022 over brief Min EZK inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale - 162272
   1. Brief GS van 7 juni 2022 over brief Min EZK inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale - 162272
   2. Brief GS (bijlage - Rectificatie brief Min EZK) van 7 juni 2022 over brief Min EZK inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale - 162272
  1. Vragen CU en antwoorden over PZEM-aangelegenheden
 9. Concept besluitenlijst van vergadering van 16 september 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 16 september 2022
 10. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 14 oktober 2022
 11. Volgende vergadering: vrijdag 25 november 2022, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 27 september 2022 over jaarrekening North Sea Port SE - 209529
  1. Brief GS van 27 september 2022 over jaarrekening North Sea Port SE - 209529
  2. Brief GS (bijlage) - jaarrekening North Sea Port SE - 209529
  3. Brief GS (bijlage) - Bestuursverslag 2021 North Sea Port SE - 209529
  4. Brief GS (bijlage) - controleverklaring jaarrekening North Sea Port SE - 209529
 15. Brief GS van 27 september 2022 over problematiek WarmCO2 - 209421
  1. Brief GS van 27 september 2022 over problematiek WarmCO2 - 209421
  1. E-mail burger van 29 september 2022 over Overname PZEM - 210681

Laatste wijziging 28-10-2022 23:20:13