Vergadering Commissie Bestuur 14 september 2022

Datum: 14 september 2022
Starttijd: 17:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel 9e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 182031
 6. Statenvoorstel Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 - 196517
 7. Brief GS van 25 juli 2022 over Input eerste contouren Visie op Participatie - 184307
 8. Brief GS van 19 juli 2022 over Delta Climate Center (DCC) - 181704
  1. Brief GS van 19 juli 2022 over Delta Climate Center (DCC) - 181704
 9. Brief GS van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
 10. Concept besluitenlijst van vergadering van 1 juli 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 1 juli 2022
 11. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 16 september 2022
 12. Volgende vergadering: vrijdag 14 oktober 2022, 9.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 15. Brief GS van 28 juni 2022 over Jaarbericht Evides 2021 - 171208
  1. Brief GS van 28 juni 2022 over Jaarbericht Evides 2021 - 171208
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag Evides 2021) van 28 juni 2022 over Jaarbericht Evides 2021 - 171208
 16. Brief Stichting Drugsbeleid van 10 juli 2022 over Burgerberaad over het drugsbeleid - 176783
  1. Brief Stichting Drugsbeleid van 10 juli 2022 over Burgerberaad over het drugsbeleid - 176783
 17. Brief GS van 12 juli 2022 over Afdoening motie evaluatie kader grote projecten - 178149
 18. Brief GS van 19 juli 2022 over Contourennota financieringssystematiek medeoverheden - 181964
 19. Brief GS van 31 augustus 2022 over Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761
  1. Brief GS van 31 augustus 2022 over Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761
  2. Brief GS (bijlage - Eindrapportage Realisatie Data Alliantie Zeeland) van 31 augustus 2022 over Adviesrapportage Data Alliantie Zeeland fase 1 - 198761
 20. Brief GS van 31 augustus 2022 over Verzoek burgerberaad drugsbeleid - 198794
  1. Brief GS van 31 augustus 2022 over Verzoek burgerberaad drugsbeleid - 198794
  2. Brief GS (bijlage - Brief GS aan Stichting Drugsbeleid) van 31 augustus 2022 over Verzoek burgerberaad drugsbeleid - 198794

Laatste wijziging 15-09-2022 16:35:34