Locatie: 
via videoconferentie
Aanvang: 
13:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 15 mei 2020

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2020 Provincie Zeeland
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 5e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland (20011379) - 20015567
  2. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2020 Provincie Zeeland - 20012045
  3. Brief GS van 7 april 2020 (met bijlagen) Statenvoorstel 5e wijziging begroting 2020 van de Provincie Zeeland - 20011379
  4. Brief GS (bijlage) Memorie van toelichting behorend bij de 5e wijziging van de begroting 2020 - 20012047
  5. Brief GS (bijlage) Recapitualatie behorend bij 5e wijziging van de begroting 2020 - 20012048
  6. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2020 Provincie Zeeland, vragen CU en antwoorden GS
  7. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2020 Provincie Zeeland, vragen PvZ, SGP, GL, PvdA, PPZ en antwoorden GS
  8. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2020 Provincie Zeeland, vragen FVD en beantwoording GS
 6. Brief GS van 3 maart 2020 over voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2019 en risicoparagraaf - 20007570
  1. Brief GS van 3 maart 2020 over voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2019 en risicoparagraaf - 20007570
  2. Brief GS - bijlage - 2019 Q4 - rapportage Markaz - 20007779
  3. Brief GS - bijlage - 2019 Q4 - rapportage PS Thermphos - 20007781
  4. Brief GS - bijlage - 2019 Q4 - Risicoparagraaf vierde kwartaal 2019 - 20007778
  5. Brief GS (oplegnotitie) met voortgangsrapportages 4e kwartaal 2019 grote projecten en risicoparagraaf (20005064) - 20009448
  6. Brief GS over voortgangsrapportages grote projecten, vragen PvZ en antwoorden GS
  7. Brief GS over voortgangsrapportages grote projecten: Vragen GL en PPZ over Risicoparagraaf en Thermphos en antwoorden GS
 7. Brief CvdK Polman van 10 januari 2020 over Jaarverslag 2019 - 20001095
  1. Brief CvdK Polman van 10 januari 2020 over Jaarverslag 2019 - 20001095
  1. E-mail Wise Nederland van 23 december 2019 over Belgische kerncentrales - 20000638
  2. Brief GS (afschrift) aan WISE van 4 februari 2020 over Appél aan Belgische politieke partijen - 20003334
   1. Brief GS (afschrift) aan WISE van 4 februari 2020 over Appél aan Belgische politieke partijen - 20003334
   2. Agendapunt 8.1 en 8.2, vragen GL en CU en beantwoording
 8. Nieuwsbrief nr. 6 - OZO regiobureau update Overleg Zeeuwse overheden -19436014
  1. Nieuwsbrief (oplegnotitie) OZO nr. 6 (19436014) - 20006045
  2. Nieuwsbrief OZO regiobureau update Overleg Zeeuwse overheden -19436014
 9. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening nr. 8. Commissie Bestuur (20000076) - 20006083
  2. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
  3. Brief GS over ondernemingsplan PZEM NV 2020, vragen SGP en antwoorden GS
  4. Brief GS over ondernemingsplan PZEM NV 2020, vragen PPZ en antwoorden GS
 10. Brief GS van 17 december 2019 over Financieel toezicht gemeenten 2020 - 19434965
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 december 2019 over financieel toezicht gemeenten (19434965) - 20005603
  2. Brief GS van 17 december 2019 over Financieel toezicht gemeenten 2020 - 19434965
  3. Brief GS (bijlage) van 17 december 2019 aan BZK over Preventief begrotingstoezicht Zeeuwse gemeenten -19435175
  4. Brief GS over Financieel toezicht gemeenten 2020, vragen PvZ en GL en antwoorden
  5. Brief GS over Financieel toezicht gemeenten 2020, aanvullende vragen SP en antwoorden
  1. Besluitenlijsten
  2. Concept besluitenlijst van vergadering van 24 januari 2020 - 20005612
  3. Concept besluitenlijst van openbare vergadering van 11 februari 2020 - 20010072
  4. Concept besluitenlijst van openbare vergadering van 21 februari 2020 - 20007189
 11. Volgende vergadering: vrijdag 26 juni 2020, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 18 februari 2020 over Afdoening toezegging Provinciale Staten nr. 28 inzake Mantelzorg - 20005060
 15. Brief GS van 3 maart 2020 (met bijlage) jaarrekening 2019 - liquidatierekening van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 20007566
  1. Brief GS van 3 maart 2020 (met bijlage) jaarrekening 2019 - liquidatierekening van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 20007566
 16. Brief GS van 3 maart 2020 (met bijlage) Rapportage garantstelling North Sea Port 2019 - 20007567
  1. Brief GS van 3 maart 2020 (met bijlage) Rapportage garantstelling North Sea Port 2019 - 20007567
 17. Brief GS van 3 maart 2020 over KWINK Onderzoeksfunctie Zeeland - 20007607
  1. Brief GS van 3 maart 2020 over KWINK Onderzoeksfunctie Zeeland - 20007607
  2. Brief GS (bijlage) - KWINK - Eindrapport 13-12-2019 Naar een data-alliantie voor Zeeland - 20008105
 18. Brief Rekenkamer Zeeland van 2 april 2020 met vastgesteld Jaarverslag 2019 - 20011153
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 2 april 2020 met vastgesteld Jaarverslag 2019 - 20011153
 19. E-mail Eerste Kamer van 6 april 2020 (met bijlage) aanbieden jaarbericht parlementair jaar 2018-2019- 20011607
  1. E-mail Eerste Kamer van 6 april 2020 (met bijlage) aanbieden jaarbericht parlementair jaar 2018-2019- 20011607
 20. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 8 april 2020 ikv tol Westerscheldetunnel - 20012055
  1. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 8 april 2020 ikv tol Westerscheldetunnel - 20012055
 21. Brief GS van 16 april 2020 over digitaal ter inzage leggen van geheime stukken - 20013042
  1. Brief GS van 16 april 2020 over digitaal ter inzage leggen van geheime stukken - 20013042
 22. Publicatie Nieuwsbrief nummer 9 OZO regio bureau - 20013335
  1. Publicatie Nieuwsbrief nummer 9 OZO regio bureau - 20013335
 23. Publicatie Extra Nieuwsbrief OZO regiobureau n.a.v. gesprek met de heer Wientjes - 20014124
  1. Publicatie Extra Nieuwsbrief OZO regiobureau n.a.v. gesprek met de heer Wientjes - 20014124

Laatste wijziging 29-05-2020 18:16:24