Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) Commissie Bestuur 15-09-2017 - 17016741
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Evaluatie Beeldvormende Bijeenkomst Havenbeleid
    1. Overige: Evaluatie Beeldvormende bijeenkomst Havenbeleid op 2 juni 2017 - 17018514
    2. Overige: Evaluatie-enquête BB Havenbeleid - 17018609
    3. Overige: Evaluatie-enquête BB Energietransitie
    4. Overige: Evaluatie-enquete BB Omgevingsvisie - 17019062
   1. Brief GS van 14 september 2017 over hulpactie Sint Maarten - 17019494
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 29 juni 2017 over Netwerksturing - 17014178
   1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) van 29 juni 2017 over Netwerksturing (17014178) - 17014707
   2. Brief Rekenkamer van 29 juni 2017 over Netwerksturing - 17014178
   1. Memo met reactie Werkgroep Duaal Functioneren op brief Rekenkamer over netwerksturing - 17019593
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 20 juli 2017 over onderzoeksopzet: Robuustheid van het bestuurlijk bestel in Zeeland - 17016662
  2. Brief college B en W gemeente Kapelle met afschrift van brief van 9 augustus 2017 aan Rekenkamer Zeeland over onderzoeksopzet Robuustheid bestuurlijk bestel in Zeeland - 17017123
 5. Brief GS van 17 juli 2017 over uitkomsten Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid Provincie Zeeland - 17015354
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 juli 2017 over uitkomsten Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid Provincie Zeeland (17015354) - 17019482
  2. Brief GS van 17 juli 2017 over uitkomsten Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid Provincie Zeeland - 17015354
 6. Brief GS van 11 juli 2017 met voorstel aangaande oprichting en deelname in het Zeeuws Participatiefonds II - 17015280
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 juli 2017 over oprichting en deelname in het Zeeuws Participatiefonds II (17015280) - 17019315
  2. Brief GS van 11 juli 2017 met voorstel aangaande oprichting en deelname in het Zeeuws Participatiefonds II - 17015280
 7. Brief GS van 22 augustus 2017 over aanvullend onderzoek spiegeling Zeeuws openbaar bestuur - 17017784
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 augustus 2017 over spiegeling openbaar bestuur in Zeeland (17017784) - 17019171
  2. Brief GS van 22 augustus 2017 over spiegeling openbaar bestuur in Zeeland - 17017784
  1. Brief GS van 27 juni 2017 met afschrift brief aan Zeeland Seaports inzake Thermphos - 17014197
  2. Brief GS van 4 juli 2017 m.b.t. afdoeningtoezegging 77 commissie Bestuur en motie 41 PS inzake commissariaat VCB - 17014235
   1. Brief GS (oplegnotitie) met afdoening toezegging nr 77 commissie Bestuur en motie 41 PS inzake Commissariaat VCB (17014235) - 17014961
   2. Brief GS van 4 juli 2017 m.b.t. afdoeningtoezegging 77 commissie Bestuur en motie 41 PS inzake commissariaat VCB - 17014235
 8. Brief GS van 17 juli 2017 met voortgangsrapportages grote projecten - 17015337
  1. Brief GS (oplegnotitie ) voortgang grote projecten 2e kwartaal 2017 (17015337) - 17007780
  2. Brief GS van 17 juli 2017 met voortgangsrapportages grote projecten - 17015337
  1. Brief GS van 20 juli 2017 over de fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent - 17016355
   1. Brief GS (gewijzigde oplegnotitie) van 20 juli 2017 over fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent (17016350) - 17016635
   2. Brief GS van 20 juli 2017 over de fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent - 17016355
   1. Brief GroenLinks van 28 augustus 2017 met toetsingskader bij fusie havens - 17018348
    1. Brief GroenLinks (oplegnotitie) van 28 augustus 2017 over toetsingskader bij fusie havens (17018355) - 17019690
    2. Brief GroenLinks van 28 augustus 2017 over toetsingskader fusie havens - 17018355
    3. Brief GroenLinks van 28 augustus 2017 met toetsingskader bij fusie havens - 17018348
 9. Brief GS van 11 juli 2017 over samenwerking provincie-waterschap - 17015678
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 juli 2017 over samenwerking provincie-waterschap (17015678) - 17019735
  2. Brief GS van 11 juli 2017 over samenwerking provincie-waterschap - 17015678
  1. Verslag (concept) commissievergadering Bestuur van 6 juni 2017, openbaar deel - 17014119
  2. Verslag (concept) commissievergadering Bestuur van 23 juni 2017 - 17014102
 10. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist - 17013291
   1. Brief GS (oplegnotitie) met jaarverslag Haagse lobbyist 2016 (17013291) - 17019485
   2. Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist - 17013291
  1. Toezeggingenlijst
 11. Volgende vergadering: vrijdag 13 oktober 2017, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarbericht 2016 PZEM N.V. - 17013292
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 21 juni 2017 met Jaarbericht 2016 PZEM NV ( 17013292) - 17019689.
  2. Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarbericht 2016 PZEM N.V. - 17013292
 15. Nieuwsbrief Tafel van 15, juni 2017 - 17014686
  1. Overige: Nieuwsbrief Tafel van 15, juni 2017 - 17014685
 16. Brief commissie beroep, bezwaar en klachten Zeeland van mei 2017 met jaarverslag 2016 - 17015299
  1. Brief commissie bezwaar beroep en klachten (oplegnotitie) met jaarverslag 2016 (17015299) - 17019333
  2. Brief commissie beroep, bezwaar en klachten Zeeland van mei 2017 met jaarverslag 2016 - 17015299
 17. Brief GS van 17 juli 2017 over jaarrekening Zeeland Seaports 2016 - 17015339
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 juli 2017 over jaarrekening 2016 ZSP (17015339) - 17019722
  2. Brief GS van 17 juli 2017 over jaarrekening Zeeland Seaports 2016 - 17015339
 18. Brief GS van 21 juli 2017 over Aanbesteding verbouwing van de Librije gebouw G - 17016352
  1. Brief GS van 21 juli 2017 over Aanbesteding verbouwing van de Librije gebouw G - 17016352
 19. Brief GS van 23 augustus 2017 met advies commissie Samsom - 17017796
  1. Brief GS van 23 augustus 2017 met advies commissie Samsom - 17017796
  1. Brief GS van 5 september 2017 met uitnodiging informatiebijeenkomst aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. op 20-09-2017 - 17018678

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:07