Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
  1. Nieuwsbrief Tafel van 15 - 18007701
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen - 18005139
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen (18005139) - 18006894
  2. Brief GS van 28 februari 2018 met statenvoorstel Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen - 18005139
  1. Statenvoorstel samenwerkingsovereenkomst Thermphos - 18006925
 6. Brief GS van 27 februari 2018 met verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken aangaande deelname in het Investeringsfonds Zeeland BV - 18005122
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 27 februari 2018 over Investeringsfonds Zeeland (18005122) - 18006682
  2. Brief GS van 27 februari 2018 met verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken aangaande deelname in het Investeringsfonds Zeeland BV, met bijlagen - 18005122
 7. Brief GS van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma, met bijlage Programmastart - 18004429
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma (18004429) - 18005546
  2. Brief GS van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma, met bijlage Programmastart - 18004429
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 9 februari 2018 - 18005624
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 9 februari 2018 - 18005624
 9. Concept besluitenlijst van vergadering van 16 februari 2018 - 18005613
  1. Besluitenlijst Commissie Bestuur 16 februari 2018 - 18005613
 10. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt na commissies februari 2018
 11. Volgende vergadering: vrijdag 25 mei 2018, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 ZSP en GDO rapportage 2017 - 18005125
  1. Brief GS van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 ZSP en GDO rapportage 2017 - 18005125
  2. Brief GS (oplegnotitie) van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 ZSP en GDO rapportage 2017 (18005125) - 18006604
 15. Verslag commissie Integriteit van 27 november 2018
  1. Verslag commissie Integriteit 27 november 2017 - 18006659
 16. Rapportage commissie Integriteit over 2017
  1. Rapportage commissie Integriteit over 2017 - 18006603
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 7 maart 2018 met jaarverslag 2017 - 18007112

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:37