Vergadering Commissie Bestuur 16 september 2022

Datum: 16 september 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Concept besluitenlijst van vergadering van ... 2021
 6. Toezeggingenlijst
 7. Volgende vergadering: vrijdag xxxxx, 9.00 uur
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 10. Brief GS van 28 juni 2022 over Jaarbericht Evides 2021 - 171208
  1. Brief GS van 28 juni 2022 over Jaarbericht Evides 2021 - 171208
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag Evides 2021) van 28 juni 2022 over Jaarbericht Evides 2021 - 171208

Laatste wijziging 06-07-2022 22:14:23