Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Verslag (openbaar) bestuur IPO van 13 december 2018 - 19000656
   2. Verslag (concept) AV IPO 18-12-2018 - 19000654
   3. Verslag (terugkoppeling vanuit Zeeuwse delegatie) IPO AV op 18 december 2018 - 19000858
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Eindrapport Berenschot over de toekomstige positionering van de onderzoeksfunctie in Zeeland - 18931875
  1. Statenvoorstel (gewijzigde oplegnotitie) Eindrapport Berenschot over de toekomstige positionering van de onderzoeksfunctie in Zeeland (18931875) - 18933916
 6. Brief GS van 26 november 2018 over tussenevaluatie van de samenwerkingsverkenning Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen - 18929590
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 27 november 2018 over samenwerking provincie-waterschap, tussenevaluatie (18929590) - 19001004
  2. Brief GS van 26 november 2018 over tussenevaluatie van de samenwerkingsverkenning Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen - 18929590
  3. Brief GS (Bijlage) - Tussenevaluatie van de samenwerkingsverkenning Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen - 18928599
  1. Brief GS van 20 november 2018 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2019 - 18929553
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 20 november 2018 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2019 (18929553) - 19001069
   2. Brief GS van 20 november 2018 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2019 - 18929553
  2. Brief GS van 13 november 2018 over defiscalisering NV Westerscheldetunnel - 18929574
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 13 november 2018 over defiscalisering NV Westerscheldetunnel (18929574) - 19001066
   2. Brief GS van 13 november 2018 over defiscalisering NV Westerscheldetunnel, met bijlagen - 18929574
 7. Concept besluitenlijst van vergadering van 23 november 2018
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 23 november 2018 - 18931931
 8. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst - 19001429
 9. Volgende vergadering: vrijdag 15 februari 2019, 9.00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 12. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 november 2018 over circulaire Rechtspositiebesluit cvdK, GS-, PS- en BC-leden - 18931873
  1. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 november 2018 over circulaire Rechtspositiebesluit cvdK, GS-, PS- en BC-leden - 18931873
 13. Verslag commissie Integriteit 5 maart 2018 - 18928543
  1. Verslag commissie Integriteit 5 maart 2018 - 18928543
 14. Brief GS van 18 december 2018 over Decembercirculaire Provinciefonds 2018 - 18933112
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 december 2018 over Decembercirculaire Provinciefonds 2018 (18933112) - 18933625
  2. Brief GS van 18 december 2018 over Decembercirculaire Provinciefonds 2018 - 18933112
  3. Brief GS (Bijlage) van 18 december 2018 - decembercirculaire provinciefonds 2018
 15. Brief GS van 18 december 2018 over ondernemingsplan PZEM NV 2019 - 18933113
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 december 2018 over ondernemingsplan PZEM NV 2019 (18933113) - 18933629
  2. Brief GS van 18 december 2018 over ondernemingsplan PZEM NV 2019 - 18933113
  3. Brief GS (bijlage) van 18 december 2018 - Ondernemingsplan PZEM 2019
 16. Brief GS van 18 december 2018 over Financieel toezicht gemeenten 2019 - 18933107
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Financieel toezicht gemeenten 2019 (18933107) - 19001711
  2. Brief GS van 18 december 2018 over Financieel toezicht gemeenten 2019 - 18933107
  1. Brief GS van 21 december 2019 over impuls aanpak vakantieparken - 18933776
   1. Brief GS (oplegnotitie) over impuls aanpak vakantieparken (18933776) - 19001072
   2. Brief GS van 21 december 2019 over impuls aanpak vakantieparken - 18933776
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 21 december 2018 over Onderzoeksprogramma 2019 PS - 19000454
   1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 21 december 2018 over Onderzoeksprogramma 2019 PS (19000454) - 19001027
   2. Brief Rekenkamer Zeeland van 21 december 2018 over Onderzoeksprogramma 2019 PS - 19000454

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:09