Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 19 januari 2018

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Voorstel vast terugkerend agendapunt: Tafel van 15
  3. Mededelingen van gedeputeerden
  4. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  5. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 28 november 2017
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 1 december 2017 - 17029102
  3. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 8 december 2017 - 17029295
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 12 december 2017 met afdoening toezegging nr. 20, 67, 77, 85, 89 en 100, en motie 40 - 17028361
 5. Volgende vergadering: vrijdag 16 februari 2018, 9.00 uur
 6. Sluiting
 7. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 8. Verslag vergadering commissie Integriteit op 3 april 2017 - 17025559
  1. Verslag commissie Integriteit 3 april 2017 - 17025559
 9. Brief GS van 12 december 2017 over vorm financieel toezicht gemeenten 2018 - 17028357
  1. Brief GS van 12 december 2017 over vorm financieel toezicht gemeenten 2018 - 17028357
 10. Brief GS van 12 december 2017 met jaarplan 2018 NV Westerscheldetunnel - 17028360
  1. Brief GS van 12 december 2017 met jaarplan 2018 NV Westerscheldetunnel - 17028360
 11. Brief GS van 12 december 2017 met ondernemingsplan 2018 PZEM NV - 17028425
  1. Brief GS van 12 december 2017 met ondernemingsplan 2018 PZEM NV - 17028425
 12. Brief Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 - 18000096
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 - 18000096
  2. Onderzoeksprogramma 2018 Rekenkamer Zeeland - 18000086
 13. Brief GS van 19 december 2017 over Decembercirculaire provinciefonds 2017 - 17029154
  1. Brief GS van 19 december 2017 over Decembercirculaire provinciefonds 2017 - 17029154
 14. E-mail GS van 4 januari 2018 aan PS met Financiële overeenkomst sanering Thermphos - 18000491
  1. E-mail GS van 4 januari 2018 aan PS met Financiële ovk sanering Thermphos - 18000491
 15. Rapportage Vanaf de zijlijn bekeken, Commissarissen over de Politiewet 2012 - 17026039
  1. Rapportage Vanaf de zijlijn bekeken, Commissarissen over de Politiewet 2012 - 17026039
  2. Eindrapport commissie-Kuijken - Evaluatie Politiewet 2012

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:22