Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
18:00 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
    1. Agenda vergadering commissie Bestuur 20 maart 2017
  3. Gelegenheid om in te spreken
  4. Informatie-uitwisseling over Thermphos
  5. Volgende vergadering: donderdag 13 april 2017, 18.00 uur
  6. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:45