Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Presentatie Start viering 75 jaar Vrijheid / Slag om de Schelde op 31 augustus 2019
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief Rekenkamer Zeeland van 5 juni 2019 met onderzoek Geheimhouding - 19016575
  1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) met eindrapportage onderzoek Geheimhouding (19016575) - 19017671
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 5 juni 2019 met onderzoek Geheimhouding - 19016575
  3. Publicatie - Rekenkamerrapport Geheimhouding - 19016577
  4. Publicatie - Persbericht Rekenkamer over onderzoek geheimhouding - 19016743
  5. Statenvoorstel (concept) Rekenkamerrapport Geheimhouding, overnemen aanbevelingen - 19017411
 7. Statenvoorstel Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 19015513
  1. Statenvoorstel Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 19015513
 8. Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 - 19016275
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Begrotingsopbouw 2020 (19016275) - 19017676
  2. Brief GS over Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 - 19015480
  3. Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 - 19016275
 9. Statenvoorstel 6e wijziging inclusief knelpunten infrastructuur begroting 2019 Provincie Zeeland - 19016360
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 6e wijziging begroting provincie Zeeland inclusief knelpunten infrastructuur (19016360) - 19017525
  2. Brief GS van 4 juni 2019 met 6e wijziging inclusief knelpunten infrastructuur begroting 2019 Provincie Zeeland - 19015494
  3. Statenvoorstel 6e wijziging begroting provincie Zeeland inclusief knelpunten infrastructuur - 19016360
  4. Statenvoorstel 6e begrotingswijziging provincie Zeeland - bijlage 1, memorie van toelichting - 19016361
  5. Statenvoorstel 6e begrotingswijziging provincie Zeeland - bijlage 2, gewijzigde doelstellingen per programma - 19016362
 10. Statenvoorstel Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 - 19015447
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 (19015447) - 19016832
  2. Brief GS van 28 mei 2019 met Statenvoorstel Evaluatie Leges - 19015447
  3. Statenvoorstel Evaluatie legesverordening provincie Zeeland 2018, met bijlage - 19016010
 11. Brief GS van 14 mei 2019 over Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen, met bijlage - 19013267
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 mei 2019 over Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen, met bijlage (19013267) - 19016564
  2. Brief GS van 14 mei 2019 over Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen, met bijlage - 19013267
 12. Statenvoorstel Eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland - 19016137
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 29 mei 2019 over statenvoorstel wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD (19014567) - 19017684
  2. Brief GS van 29 mei 2019 over statenvoorstel wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD - 19014567
  3. Statenvoorstel Eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland - 19016137
  4. Statenvoorstel - bijlage 1, 1e wijziging GR RUD Zeeland - 19016138
 13. Concept-besluitenlijst van vergadering van 17 mei 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 17 mei 2019 - 19016848
 14. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 29 mei 2019 over Afdoening toezegging nr. 55, 56 en 171 n.a.v. Statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in Zeeland, met bijlage - 19015449
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Afdoening toezeggingen nr. 55 56 en 171 n.a.v. Statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in Zeeland met bijlage (19015449) - 19016625.pdf
   2. Brief GS van 29 mei 2019 over Afdoening toezegging nr. 55, 56 en 171 n.a.v. Statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in Zeeland, met bijlage - 19015449
  1. Toezeggingenlijst - 19016847
 15. Volgende vergadering: vrijdag 6 september 2019, 9.00 uur
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 18. Brief GS van 7 mei 2019 over uitwerking afspraken Vlaams Nederlandse regeringstop inzake grensknelpunten - 19013244
  1. Brief GS van 7 mei 2019 over uitwerking afspraken Vlaams Nederlandse regeringstop inzake grensknelpunten - 19013244
  2. Brief GS - bijlage: Rapport ITEM - Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port - 19014048
  3. Brief GS - bijlage: Rapport ITEM (bijlage) - Grensknelpunten - 19014049
 19. Brief GS van 28 mei 2019 over Jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel 2018, met bijlage - 19015443
  1. Brief GS van 28 mei 2019 over Jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel 2018, met bijlage - 19015443
 20. Brief voorzitter commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland met jaarverslag 2018 - 19015479
  1. Brief voorzitter commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland met jaarverslag 2018 - 19015479
  2. Publicatie - Commissie bezwaar, beroep en klachten - Jaarverslag 2018 - 19016274

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:47