Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Brief GS van 11 oktober 2016 met verzoek informatieuitwisseling over Thermphos via besloten commissievergadering - 16015404
  1. Brief GS van 11 oktober 2016 met verzoek informatieuitwisseling over Thermphos via besloten commissievergadering - 16015404
 3. Brief GS van 21 oktober 2016 over informatiebijeenkomst stand van zaken project Thermphos - 16016283
  1. Brief GS van 21 oktober 2016 over informatiebijeenkomst stand van zaken project Thermphos - 16016283
  2. Overige: PP 21-10-2016 PS
 4. Informatieverstrekking door GS over Thermphos
 5. Statenvoorstel sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Thermphos - DIO-ONTW-097
  2. Statenvoorstel sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
 6. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:24