Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur 23 december 2016 - 16020926
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 13 december 2016 over Thermphos ( verzoek extra vergaderingen commissie Bestuur en PS) - 16020488
  2. Besluit commissie tot besloten vergadering
  1. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
  2. Informatieuitwisseling over actuele ontwikkelingen
  1. Conceptverslag van vergadering van 2 december 2016, besloten deel over Thermphos
  2. Conceptverslag van vergadering van 24 november 2016, besloten deel over strategie DELTA NV
 4. Heropening vergadering in openbaarheid
 5. Statenvoorstel Thermphos - ONTW-116
  1. Statenvoorstel Thermpos (oplegnotitie) - ONTW-116
  2. Statenvoorstel Thermphos - ONTW-116
 6. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:33