Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) commissie Bestuur 23 juni 2017 - 17012761
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging Tractaatweg BV - DIO-136 - 17010225
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging Tractaatweg B.V. (DIO-136) - 17013378
 6. Statenvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 - DIO-140
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 (DIO-140) - 17013048
  2. Statenvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 - DIO-140
 7. Brief Auditcommissie van 17 mei 2017 met Advies over onderzoek op grond van art 217a - 17010865
  1. Brief Auditcommissie (oplegnotitie) van 17 mei 2017 met Advies over onderzoek op grond van art 217a - 17010865
  2. Brief Auditcommissie van 17 mei 2017 met Advies over onderzoek op grond van art 217a - 17010865
 8. Conceptverslag van vergadering van 19 mei 2017
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur van 19 mei 2017 - 17012759
 9. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst
 10. Volgende vergadering: vrijdag 15 september 2017, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Brief GS van 16 mei 2017 over Project N62 Sloeweg (fase 2), overeenkomst van opdracht - 17010224
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 mei 2017 over Project N62 Sloeweg (fase 2) overeenkomst van opdracht (17010224) - 17013080
  2. Brief GS van 16 mei 2017 over Project N62 Sloeweg (fase 2), overeenkomst van opdracht- 17010224
 14. Brief GS van 6 juni 2017 met jaarverslag en jaarrekening N.V. Westerscheldetunnel - 17012330
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 juni 2017 met jaarverslag en jaarrekening N.V. Westerscheldetunnel (17012330) - 17013679
  2. Brief GS van 6 juni 2017 met Jaarverslag en jaarrekening N.V. Westerscheldetunnel - 17012330
 15. Brief GS van 6 juni 2017 met financieel verslag 2016 Tractaatweg B.V. - 17012331
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 juni 2017 met financieel verslag 2016 Tractaatweg B.V. (17012331) - 17013417
  2. Brief GS van 6 juni 2017 met financieel verslag 2016 Tractaatweg B.V. - 17012331

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:01