Vergadering Commissie Bestuur 23 juni 2023

Datum: 23 juni 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland - 339209
  1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland - 339209
  2. Brief GS van 6 juni 2023 over Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland -339209
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) Memorie van toelichting 8e wijziging van de begroting 2023 - 339209
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) Recapitulatie 8e wijziging van de begroting 2023 - 339209
 6. Brief GS van 6 juni 2023 over wind in de zeilen - 339211
  1. Brief GS van 6 juni 2023 over wind in de zeilen - 339211
  2. Brief GS (bijlage) van 6 juni 2023 over wind in de zeilen - 339211
 7. Concept besluitenlijst van vergadering van 26 mei 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 26 mei 2023
 8. Toezeggingenlijst
 9. Volgende vergadering: vrijdag 8 september 2023, 9.00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 12. Brief GS van 23 mei 2023 over advies artikel 12 rapport 2021-2022 Vlissingen - 333896
  1. Brief GS van 23 mei 2023 over advies artikel 12-rapport 2021-2022 Vlissingen - 333896
  2. Brief GS (bijlage 1) van 23 mei 2023 over advies artikel 12-rapport Vlissingen 2021-2022 - 333896
  3. Brief GS (bijlage 2) van 23 mei 2023 over artikel 12- rapport 2021- 2022 Vlissingen - 333896

Laatste wijziging 10-06-2023 20:33:33