Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Overige: Memo over beeldvormende bijeenkomsten commissies Economie en Bestuur in 2017
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur 24 februari 2017
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
  1. Verslag auditcommissie 20 januari 2017
  2. Verslag auditcommissie 27 januari 2017
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Statenvoorstel 2e begrotingswijziging 2017 provincie Zeeland - DIO-119
  2. Brief GS van 14 februari 2017 met voorstel mbt budget externe advisering Thermphos 2017 - 17002654
   1. Brief GS (oplegnotitie) over budget externe advisering Thermphos - 17002654
   2. Brief GS van 14 februari 2017 met voorstel mbt budget externe advisering Thermphos 2017 - 17002654
  1. Brief GS van 17 januari 2017 met voortgangsrapportages grote projecten 4e kwartaal 2016 en toetsing aan adviesmodel - 17000609
   1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 4e kwartaal - 17000609
   2. Brief GS met voortgangsrapportages grote projecten 4e kwartaal - 17000609
  2. Statenvoorstel (gewijzigd) Toetsing grote projecten - DIP-121 - 17002656
   1. Statenvoorstel (gewijzigd - oplegnotitie) Toetsing grote projecten - DIP-121 - 17002656
   2. Statenvoorstel (gewijzigd) Toetsing grote projecten - DIP-121 - 17002656
   3. Brief Auditcommissie met advies over SV Toetsing grote projecten DIP-121 - 17003715
 5. Conceptverslag van vergadering van 27 januari 2017
  1. Verslag commissie Bestuur van 27 januari 2017
 6. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst
 7. Volgende vergadering: vrijdag 31 maart 2017, 9.00 uur
 8. Informatie-uitwisseling over Thermphos
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:43