Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda Commissie Bestuur 24 januari 2020 - 20001035
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Brief van IPO van 28 november 2019 gericht aan Minister van BZK over Consultatiereactie Verkiezingswijze Eerste Kamer - 19434169
   2. Presentatie stikstof IPO 12 december 2019 - 20013104
   3. CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) Factsheet - 20012305
   4. Verslag (Concept) IPO Algemene Vergadering 12 december 2019 - 20013167
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief Rekenkamer van 16 december 2019 met Eindrapport onderzoek externe inhuur en uitbesteding -19434923
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteding (20001264) - 20001260
  2. Brief Rekenkamer van 16 december 2019 inzake Eindrapport onderzoek externe inhuur en uitbesteding - 19434923
  3. Statenvoorstel (concept) Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteden - 20001264
  4. Antwoorden op technische vragen SGP-fractie (onderzoeksrapport Rekenkamer over externe inhuur en uitbesteding)
  1. Brief GS van 15 oktober 2019 over financiële situatie Zeeuwse Bibliotheek en meerjarenbegroting 2020-2024 - 19427657
  2. Brief GS van 17 december 2019 inzake Bestuurlijke reactie op meerjarenbegroting 2020-2024 van ZB Planbureau - 19434964
   1. Brieven GS (oplegnotitie) over meerjarenbegroting 2020-2024 ZB planbureau (194277657 - 19434964) - 20001564
   2. Brief GS van 17 december 2019 inzake Bestuurlijke reactie op meerjarenbegroting 2020-2024 van ZB planbureau - 19434964
   3. Vragen naar feitelijke informatie door GL en beantwoording t.b.v. meerjarenbegroting ZB Planbureau
  1. Brief GS van 16 oktober 2019 over onderzoek samenwerking RUD Zeeland met VRZ en GGD - 19427662
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 oktober 2019 over onderzoek samenwerking RUD Zeeland met VRZ en GGD (19427662) - 20001565
   2. Brief GS van 16 oktober 2019 over onderzoek samenwerking RUD Zeeland met VRZ en GGD - 19427662
  2. Brief GS van 21 januari 2020 over opdrachtverlening onderzoek samenwerking RUD Zeeland met VRZ en GGD - 20002328
 6. Besluitenlijst (concept) vergadering Commissie Bestuur van 29 november 2019 - 19434235
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 29 november 2019 - 19434235
 7. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur 24-01-2020 - 20000723.pdf
 8. Volgende vergadering: vrijdag 21 februari 2020, 9.00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 11. Verslag 30 jaar Euregio Scheldemond - 9 oktober 2019 - 19434026
  1. Verslag 30 jaar Euregio Scheldemond - 9 oktober 2019 - 19434026
 12. Brief GS van 26 november 2019 met Beleidsplan 2020 Westerscheldetunnel - 19432946
  1. Brief GS van 26 november 2019 met Beleidsplan 2020 Westerscheldetunnel - 19432946
 13. Brief GS van 17 december 2019 over Financieel toezicht gemeenten 2020 - 19434965
  1. Brief GS van 17 december 2019 over Financieel toezicht gemeenten 2020 - 19434965
 14. Brief GS van 17 december 2019 met verzoek om openbaarmaking Plan van Aanpak Thermphos en Fakton-rapport - 19434956
  1. Brief GS van 17 december 2019 met verzoek om openbaarmaking Plan van Aanpak Thermphos en Fakton-rapport - 19434956
 15. Nieuwsbrief OZO regiobureau update Overleg Zeeuwse overheden -19436014
  1. Nieuwsbrief OZO regiobureau update Overleg Zeeuwse overheden -19436014
 16. Brief Rekenkamer Zeeland van 19 december 2019 over Startnotitie Risico's Bij Samenwerking -19436070
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 19 december 2019 Startnotitie Risico's Bij Samenwerking -19436070
 17. Brief Rekenkamer Zeeland van 19 december 2019 over Onderzoeksprogramma 2020 Rekenkamer Zeeland -19436076
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 19 december 2019 over Onderzoeksprogramma 2020 Rekenkamer Zeeland -19436076
 18. E-mail Wise Nederland van 23 december 2019 over Belgische kerncentrales - 20000638
  1. E-mail Wise Nederland van 23 december 2019 over Belgische kerncentrales - 20000638
 19. Brief GS van 14 januari 2020 inzake Decembercirculaire Provinciefonds 2019 - 20000574
  1. Brief GS van 14 januari 2020 inzake Decembercirculaire Provinciefonds 2019 - 20000574

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:32