Vergadering Commissie Bestuur 24 maart 2016

Datum: 24 maart 2016
Starttijd: 09:00
Locatie: Louise de Colignyzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) commissie Bestuur 24 maart 2016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór woensdag 23 maart a.s. om 9.30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 1 maart 2016 over project N62 Tractaatweg: oprichten Tractaatweg BV, met Statenvoorstel Interne bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS bij het project N62 Tractaatweg - 16003353 - UITV-045
  1. Brief GS van 1 maart 2016 over project N62 Tractaatweg: oprichten Tractaatweg BV, met Statenvoorstel Interne bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS bij het project N62 Tractaatweg - 16003353 - UITV-045
 6. Statenvoorstel garantstelling lening Perkpolder Beheer BV - BLD-044
  1. Statenvoorstel garantstelling lening Perkpolder Beheer BV - BLD-044
 7. Statenvoorstel 7e wijziging begroting provincie Zeeland - SERV-042
  1. Statenvoorstel 7e wijziging begroting provincie Zeeland - SERV-042
 8. Brief GS van 22 maart 2016 over voortgang Thermphos - 16005116
  1. Brief GS van 22 maart 2016 over voortgang Thermphos - 16005116
 9. Brief GS van 9 februari 2016 met advies over artikel 12-rapport 2015 Vlissingen - 16001714
  1. Brief GS van 9 februari 2016 met advies over artikel 12-rapport 2015 Vlissingen - 16001714
 10. Brief GS van 16 februari 2016 over NAR-voorziening - 16002772
  1. Brief GS van 16 februari 2016 over NAR-voorziening - 16002772
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur van 19 februari 2016
  2. Verslag (concept) commissie Bestuur van 17 maart 2016
 11. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst
 12. Volgende vergadering: vrijdag 13 mei 2016, 13.30 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier
 15. Brief GS van 8 maart 2016 over actualisering normenkader t.b.v. de accountantscontrole op de provinciale jaarstukken 2015 - 16003699
  1. Brief GS van 8 maart 2016 over actualisering normenkader t.b.v. de accountantscontrole op de provinciale jaarstukken 2015 - 16003699
 16. Brief GS van 8 maart 2016 over externe spiegeling - 16004532

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:02