Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
20:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 24 november 2016

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda extra vergadering commissie Bestuur op 24 november 2016
  1. Brief minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek naar Delta en kerncentrale Borsele - 16016276
   1. Brief (oplegnotitie) minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek Delta NV, kerncentrale
   2. E-mail bij brief minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek Delta kerncentrale Borsele - 16016276
   3. Brief minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek Delta NV, kerncentrale Borsele
   4. Overige: Rapport Commissie-Holtkamp
   5. Overige: Rapport Roland Berger over DELTA-EPZ
  2. Brief GS van 15 november 2016 over voortgang proces strategietraject DELTA N.V. met afschrift brief GS aan minister EZ - 16017963
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 15 november 2016 over voortgang proces strategietraject DELTA N.V. met afschrift brief GS aan minister EZ - 16017963.pdf
   2. Brief GS over 15 november 2016 met voortgang proces strategietraject DELTA N.V. - 16017963
  3. Brief COR DELTA NV aan ministers en aandeelhouders van 23 november 2016 over maximale inspanning om oplossing te bereiken - 16019188
  4. Brief minister EZ van 24 november 2016 aan aandeelhouders DELTA
 3. Besluit commissie tot besloten vergadering
 4. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
 5. Informatieverstrekking door GS over strategietraject DELTA NV
 6. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:28