Vergadering Commissie Bestuur 24 september 2021

Datum: 24 september 2021
Starttijd: 08:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Deelnemen aan de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District - 91709
  1. Vragen en antwoorden PvdA over Statenvoorstel Deelnemen aan de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District - 91709
  2. Vragen en antwoorden PvdA over Statenvoorstel - bijlage - Brief GS van 1 december 2020 over Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen - 20038523
  3. Vragen en antwoorden PvdD over Statenvoorstel Deelnemen aan de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District - 91709
  4. Vragen en antwoorden CU over Statenvoorstel Deelnemen aan de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District - 91709
  5. Vragen en antwoorden PvZ over Statenvoorstel Deelnemen aan de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District - 91709
 6. Brief GS van 31 augustus 2021 over Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 (mei-jun-jul) - 91676
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
  2. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N290-Traverse Kapellebrug - 91676
  3. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage NPW - 91676
  4. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 91676
  5. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N673-Zanddijk - 91676
  6. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Waterdunen - 91676
  7. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
 7. Brief GS van 8 juni 2021 over afschrift verweerschrift in de beroepszaak BRE21-1308WET - 55427
  1. Brief GS van 8 juni 2021 over afschrift verweerschrift in de beroepszaak BRE21-1308WET - 55427
  2. Brief GS (bijlage- verweerschrift) van 8 juni 2021 over afschrift verweerschrift in de beroepszaak BRE21-1308WET - 55427
 8. Brief GS van 26 mei 2021 over jaarverslag 2020 NV Westerscheldetunnel - 62540
  1. Brief GS van 26 mei 2021 over jaarverslag 2020 NV Westerscheldetunnel - 62540
  2. Brief GS (bijlage - jaarverslag) van 26 mei 2021 over jaarverslag 2020 NV Westerscheldetunnel - 62540
  3. Vragen CU en antwoorden (agendapunt 102) n.a.v. Brief GS van 26 mei 2021 over jaarverslag 2020 NV Westerscheldetunnel - 62540
  4. Vragen FVD en antwoorden n.a.v. Brief GS van 26 mei 2021 over jaarverslag 2020 NV Westerscheldetunnel - 62540
 9. Concept besluitenlijsten van vergaderingen van 9 en 16 juli 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 9 juli 2021 - 61152
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 16 juli 2021
 10. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 27 juli 2021 over Afdoening toezegging Statencommissie 9 juli 2021 - vragen inzake asielopvang Middelburg - 81452
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 24 september 2021
 11. Volgende vergadering: vrijdag 22 oktober 2021, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 8 juli 2021 met Afschrift brief Tweede Kamer inzake Tolvrije WST - 74483
  1. Brief GS van 8 juli 2021 Afschrift brief Tweede Kamer inzake Tolvrije WST - 74483
  2. Brief GS (bijlage) Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afhandeling moties over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel - 74483
  1. Brief Commissie Bezwaar, beroep en klachten van juli 2021 over Jaarverslag 2020 - 78447
   1. Brief Commissie Bezwaar, beroep en klachten van juli 2021 over Jaarverslag 2020 - 78447
   2. Brief (bijlage- jaarverslag) Commissie Bezwaar, beroep en klachten van juli 2021 over Jaarverslag 2020 - 78447
  2. Brief GS van 14 september 2021 over jaarverslag 2020 commissie bezwaar, beroep en klachten - 96362
 15. Brief GS van 13 juli 2021 over Kabinetsreactie op resultaten Nederlands-Vlaamse werkgroep grensbelemmeringen - 78245
  1. Brief GS van 13 juli 2021 over Kabinetsreactie op resultaten Nederlands-Vlaamse werkgroep grensbelemmeringen - 78245
  2. Brief GS (bijlage) van 13 juli 2021 over Kabinetsreactie op resultaten Nederlands-Vlaamse werkgroep grensbelemmeringen - 78245
 16. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal van 16 juli 2021 (met bijlage) aanbieden Jaarbericht Parlementair jaar 2019-2020 - 78952
  1. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal van 16 juli 2021 (met bijlage) aanbieden Jaarbericht Parlementair jaar 2019-2020 - 78952
  1. Brief GS van 21 juli 2021 herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   1. Brief GS van 21 juli 2021 herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   2. Brief GS (bijlage 1) van 21 juli 2021 herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
  2. Brief GS van 14 september 2021 met aanvullende informatie herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   1. Brief GS van 14 september 2021 Aanvullende informatie herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
   2. Brief GS (bijlage 1) van 14 september 2021 Motivering structuur herfinanciering North Sea Port en afwijking voorstel Zanders - 79367
 17. Brief GS van 27 juli 2021 over Wind in de Zeilen; Justitieel Complex Vlissingen en stadslandgoed - 81117
  1. Brief GS van 27 juli 2021 over Wind in de Zeilen; Justitieel Complex Vlissingen en stadslandgoed - 81117
  2. Brief GS (bijlage - raadsinformatiebrief) van 27 juli 2021 over Wind in de Zeilen; Justitieel Complex Vlissingen en stadslandgoed - 81117
 18. Brief GS van 27 juli 2021 over voorbereidingen invoering WOO - 81119
  1. Brief GS van 27 juli 2021 over voorbereidingen invoering WOO - 81119
 19. Besluitenlijsten commissie Integriteit
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 1 november 2019 - 19432066
  2. Besluitenlijst Commissie Integriteit 24 januari 2020 - 20005261
  3. Besluitenlijst Commissie Integriteit 12 juni 2020 - 20030471
  4. Besluitenlijst Commissie Integriteit 4 juni 2019 - 19017246 (AP)
 20. Brief voorzitter commissie Integriteit met rapportage commissie Integriteit 2019-2020 - 70062
  1. Brief voorzitter commissie Integriteit met rapportage commissie Integriteit 2019-2020 - 70062
  2. Rapportage commissie Integriteit over 2019 en 2020 - 70062
 21. Brief GS van 31 augustus 2021 over Stand van zaken herijking provinciefonds - 91546
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over Stand van zaken herijking provinciefonds - 91546
  2. Brief GS (bijlage - IPO brief) van 31 augustus 2021 over Stand van zaken herijking provinciefonds - 91546
  3. Brief GS (bijlage - samenvatting PvA) van 31 augustus 2021 over Stand van zaken herijking provinciefonds - 91546
 22. Brief GS van 31 augustus 2021 over opvang en huisvesting op korte termijn - 91842
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over opvang en huisvesting op korte termijn - 91842
  2. Brief GS (bijlage - brief Min. BZK) van 31 augustus 2021 over opvang en huisvesting op korte termijn - 91842
 23. Brief GS van 7 september 2021 over Voortgang evaluatie en continuering Overleg Zeeuwse Overheden - 94547
  1. Brief GS van 7 september 2021 over Voortgang evaluatie en continuering Overleg Zeeuwse Overheden - 94547
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsbericht 25 mei 2021) van 7 september 2021 over Voortgang evaluatie en continuering Overleg Zeeuwse Overheden - 94547

Laatste wijziging 17-02-2022 17:27:27