Vergadering Commissie Bestuur 25 november 2022

Datum: 25 november 2022
Starttijd: 08:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 18 oktober 2022 over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
  1. Brief GS van 18 oktober 2022 over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
  2. Bijlage 1 - Voorstel RvB PZEM aan aandeelhouders voorgenomen verkoop Wholesale - 220377
  3. Bijlage 3 - Second Opinie Rebel op voorstel aandeelhouders verkoop PZEM Wholesale - 220377
  4. Bijlage 5 - Memo Houthoff beschouwing SPA - 220377
  5. Bijlage 6 - Memo Nauta KYC Memo - 220377
  6. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
  7. Vragen PvdD en antwoorden over Brief GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
  8. Vragen PvdA-GL (bijlage) over Brief GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
  9. Vragen CDA en antwoorden over Brief GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
  10. Vragen CU en antwoorden over Brief GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377.pdf
  11. Vragen CU en antwoorden (bijlage) over Brief GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377 - Sheets informatiesessie PZEM op 221116
 6. Statenvoorstel Wijziging Reglementen voor de Waterschappen - 226580
  1. Statenvoorstel Wijziging Reglementen voor de Waterschappen - 226580
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) van 2 november 2022 - Ontwerpbesluit wijziging Reglement Scheldestromen - waterschapsgrenzen - 226580
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) van 2 november 2022 - Ontwerpbesluit wijziging Reglement Brabantse Delta - 226580
  4. Brief GS van 2 november 2022 over wijziging Reglementen voor de Waterschappen -226580
 7. Statenvoorstel Algemene Zeeland 2023 - 230640
  1. Statenvoorstel (bijlage) - Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 - 230640
  2. Brief GS van 10 november 2022 over Algemene Subsidieverordening Zeeland 2023 - 230640
 8. Statenvoorstel Derde ronde budgetbewaking 2022 - 232819
  1. Statenvoorstel Derde ronde budgetbewaking 2022 - 232819
  2. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 11e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 232819
  3. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 12e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 232819
  4. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 2e begrotingswijziging 2023 Provincie Zeeland - 232819
  5. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 3e begrotingswijziging 2023 Provincie Zeeland - 232819
  6. Statenvoorstel (bijlage) - Memorie van toelichting 11e wijziging van de begroting 2022 en 2e wijziging van de begroting 2023 -232819
  7. Statenvoorstel(bijlage) - Memorie van toelichting 12e wijziging van de begroting 2022 en 3e wijziging van de begroting 2023 - 232819
  8. Brief GS van 15 november 2022 over derde ronde budgetbewaking 2022 (slotwijziging) - 232819
 9. Statenvoorstel Legesverordening Zeeland - 229821
  1. Statenvoorstel Legesverordening Zeeland - 229821
  2. Statenvoorstel (bijlage) besluit wijziging van de Legesverordening - 229821
  3. Brief GS van 8 november 2022 over legesverordening en grondwaterheffingsverordening - 229821
 10. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  1. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  2. Brief GS (bijlage 1) van 8 november 2022 over risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  3. Brief GS (bijlage 2) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Zanddijk aug. sept. okt. 2022 - 229847
  4. Brief GS (bijlage 3) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Waterdunen over aug. sept.okt. 2022 - 229847
  5. Brief GS (bijlage 4) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage traverse Kapellebrug over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  6. Brief GS (bijlage 5) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde (NPW) - over aug. sept. okt. 2022 - 229847
 11. Concept besluitenlijst van vergadering van 14 oktober 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 14 oktober 2022
 12. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur (bijgewerkt) 25 november 2022
 13. Volgende vergadering: vrijdag 13 januari 2023, 9.00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 16. Brief GS van 18 oktober 2022 over afwikkelen swap - 220178
  1. Brief GS van 18 oktober 2022 over afwikkelen swap - 220178
  2. Vragen CU en antwoorden over Brief GS van 18 oktober 2022 over afwikkelen swap - 220178
 17. Brief GS van 18 oktober 2022 over IPO update nieuwe financieringssystematiek decentrale overheden - 220179
  1. Brief GS van 18 oktober 2022 over IPO update nieuwe financieringssystematiek decentrale overheden - 220179
  2. Brief GS (bijlage) - Position Paper IPO Begrotingsbehandeling BZK oktober 2022 - 220179
 18. Brief Rekenkamer van 18 oktober 2022 over Start onderzoek doeltreffendheid Subsidieverstrekking - 219881
  1. Brief Rekenkamer van 18 oktober 2022 over Start onderzoek doeltreffendheid Subsidieverstrekking - 219881
  2. Brief Rekenkamer (bijlage) - Startnotitie Doeltreffendheid Subsidiebeleid - 219881
 19. Besluitenlijst vergadering Auditcommissie op 18 oktober 2022
  1. Besluitenlijst vergadering Auditcommissie op 18 oktober 2022


Laatste wijziging 09-12-2022 23:30:18